تبیان، دستیار زندگی
حمایت میلیاردی از پایان نامه های مقدس
حمایت میلیاردی از پایان نامه های مقدس
حمایت میلیاردی از پایان نامه های مقدس
سردار جواد خضرایی که در نشست خبری امروز سخن می گفت با اشاره به اساسنامه باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه مورد تاکید ایشان بوده است .
12400 روز بی خبری
12400 روز بی خبری
12400 روز بی خبری
ربایش 4 ایرانی به دست فالانژیست های لبنان و دلایل حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه در سال 61، به سوژه ی اصلی پرونده ی ویژه در ماهنامه همشهری پایداری تبدیل شده است.
از سردشت تا پارک شهر
از سردشت تا پارک شهر
از سردشت تا پارک شهر
آفتاب تیرماه آسمان سردشت را روشن کرده بود که ابر سیاهی از غرب بر آن سایه شوم مرگی دهشتناک انداخت. بمب افکن های عراقی طی دو روز، چهار محله مسکونی و پرجمعیت «سردشت» را زیر رگبار گازهای شیمیایی و کشنده گرفت و کشتار دسته جمعی بزرگی به راه انداخت. از هشتم تیرم