تبیان، دستیار زندگی
این رژیم جنایتکار از همان کودکی با برنامه ریزی های خاص و موشکافانه ، به تربیت کودکان خود پرداخته و با آموزش های ویژه، تنفر از فلسطیان را در افکارشان نهادینه می سازد تا از آنان سربازانی با خوی وحشیانه برای آینده ی نظامی خود، بسازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افکار کودکان اسراییلی/کاریکاتور

این رژیم جنایتکار از همان کودکی با برنامه ریزی های خاص و موشکافانه ، به تربیت کودکان خود پرداخته و با آموزش های ویژه، تنفر از فلسطیان را در افکارشان نهادینه می سازد تا از آنان سربازانی با خوی وحشیانه برای آینده ی نظامی خود، بسازد.

بخش سیاست تبیان

کاریکاتور، رژیم صهیونیستی، اسراییل، جنگ، فلسطین، گل آقا، آخرین اخبار، طنز تلخ، سرباز، تربیت کودکان
کاریکاتور شستشوی مغزی کودکان اسراییلی
جنگِ رژیم غاصب صهیونیستی سالیانِ سال است که گریبان مردم بی دفاع فلسطین را گرفته و آرامش را از آنها ربوده است. این رژیمجنایتکار از همان کودکی با برنامه ریزی های خاص و موشکافانه ، به تربیت کودکان خود پرداخته و با آموزش های ویژه، تنفر از فلسطیان را در افکارشان نهادینه می سازد تا از آنان سربازانی با خوی وحشیانهبرای آینده ی نظامی خود، بسازد.
منبع : گل آقا