تبیان، دستیار زندگی
با دکتر سید مصطفی محقق داماد، عضو کمیته علمی "کنگره بین المللی اخلاق زیستی" گفت: تحقق رشته هایی با موضوع اخلاق در جامعه علمی ایران ضروری است. امروزه ما نیاز شدید به رشته اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و حتی اخلاق سیاسی داری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئس گروه مطالعات اسلام فرهنگستان علوم : تحقق رشته ها با

دکتر سید مصطفی محقق داماد، عضو کمیته علمی "کنگره بین المللی اخلاق زیستی" گفت: تحقق رشته هایی با موضوع اخلاق در جامعه علمی ایران ضروری است. امروزه ما نیاز شدید به رشته اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و حتی اخلاق سیاسی داریم.

دکتر سید مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و عضو کمیته علمی "کنگره بین المللی اخلاق زیستی"، در گفت وگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر" بحث مناسبات اخلاق و علم را از مهمترین مباحث دنیای امروز دانست و گفت : امروزه اخلاق با علم درگیر است. بعد از انقلاب صنعتی اقتصاد با اخلاق درگیر بود اما اینک علم بحث اخلاق را تحت الشعاع خود قرار داده است. در حالی که اخلاق محور کرامت انسانی است.

دکتر محقق داماد افزود:  فیلسوفان و دانشمندان باید میان اخلاق و گونه های علمی همزیستی مسالمت آمیزی برقرار کنند و به علم آزادی بیش از اندازه ندهند که اخلاق و کرامت انسانی را محدود و یا از بین ببرد. در بحث اخلاق پزشکی تحقیقات بسیاری انجام شده است، اما انگیزه خدمات پزشکی با اخلاق پزشکی متفاوت است.

عضو کمیته علمی "کنگره بین المللی اخلاق زیستی" تحقق رشته هایی با موضوع اخلاق را در جامعه علمی ایران ضروری دانست و گفت : از آنجا که اخلاق زیستی میان رشته ای است، ایجاد رشته های تخصصی با محوریت اخلاق بسیار ضروری است. امروزه ما نیاز شدید به رشته اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و حتی اخلاق سیاسی داریم.

رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم اخلاق را زیر بنای قانون دانست و اظهار داشت : همیشه زیر بنای قانون اخلاق بوده است. اگرچه قوانین بسیار با موضوعیت اخلاق پزشکی مانند سقط جنین در ایران تصویب شده است اما هنوز در چارچوب اخلاق این قوانین اجرا می شود و ضمانت اجرایی چندانی ندارد. ما امیدواریم "کنگره بین المللی اخلاق زیستی" به سمت آموزش، اجرا و توسعه اخلاق در جامعه ما گامهای مثبتی بر دارد.

لازم به ذکر است دکتر سید مصطفی محقق داماد در "کنگره بین المللی اخلاق زیستی" درباره " رعایت کرامت بشری محور اصلی اخلاق" سخنرانی می کند .