تبیان، دستیار زندگی
كر انتشارات بوستان كتاب قم «دروس منطق و فلسفه» را منتشر كرد. به گزارش خبرنگار رسا، مرحوم علامه سید محمدكاظم عصار كتاب «دروس منطق و فلسفه» را جمع‌آوری و تألیف كرده و اصل نسخه تألیف شده هم‌اكنون در كتابخانه آستان قدس رضوی موجو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشارات بوستان كتاب قم «دروس منطق و فلسفه» را منتشر كر

انتشارات بوستان كتاب قم «دروس منطق و فلسفه» را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار رسا، مرحوم علامه سید محمدكاظم عصار كتاب «دروس منطق و فلسفه» را جمع‌آوری و تألیف كرده و اصل نسخه تألیف شده هم‌اكنون در كتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. این كتاب با تصحیح و تحقیق دكتر احمد عابدی به چاپ رسیده است.
در بخش مقدمه ناشر بر كتاب، نوآوری‌ها و نكات بدیع موجود در این كتاب بدین صورت بیان شده است: نظم و ترتیب جدیدی از مباحث فلسفی و ایجاد پیوند منطقی بین امور عامه و طبیعیات و الهیات بالمعنی الأخص، تقسیم توحید به اعتقادی و برهانی، بحث از وجود و ماهیت نفس، تحقیق جدیدی در بحث وجود ذهنی، بحث جالب و دقیقی درباره تعریف و اثبات وجود زمان، بیان جایگاه فلسفه و وحی و عرفان و وجه ضبط ابواب علم‌ الهی.
این كتاب از دو بخش تشكیل شده است. بخش اول، دروس منطق است كه به مباحث تصورات قضایا، قیاس، صناعات خمس و مانند آن اختصاص دارد. بخش دوم نیز به دروسی از فلسفه با عنوان‌های اصاله الوجود، وجود ذهنی، احوال جسم، صُوَر نوعیه، علل و اقسام فاعل، واجب و كمالات واجب و مانند آن می‌پردازد.
دروس منطق و فلسفه، امسال برای اولین بار و با شمارگان هزار و پانصد نسخه منتشر شده است.

منبع : رسا