تبیان، دستیار زندگی
یه جوجه بود هنوز تنش پر نداشت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جوجه تخم مرغی


جوجه تخم مرغی


جوجه تخم مرغی
یه جوجه بود هنوز تنش پر نداشت
تو خونه ای بود که اونم در نداشت
جوجه تخم مرغی
خونه ش چی بود؟ یه تخم مرغ بسته
با دیواری تَرک تَرک شکسته
جوجه تخم مرغی
می خواست از این خونه هه بیرون بیاد
دیدنِ مامان و بابا جون بیاد
جوجه تخم مرغی
گفت به خودش جام دیگه خیلی تنگه
ولی پاهام بیل و نوکم کلنگه
جوجه تخم مرغی
جوجه رو این بیل و کلنگ حساب کن
دیوارهای خونه شو زد خراب کرد
جوجه تخم مرغی
بیرون پرید گفت به مامان و بابا
سلام سلام من اومدم به دنیا
تهیه: فهیمه امرالله_شاعر: ناصر کشاورز


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.