تبیان، دستیار زندگی
یب نشت فاضلاب در دو اثر تاریخى مسجد جامع و خانه شیخ بهایى در اصفهان تشدید شده و خطر تخریب آنها را افزایش داده است. به نوشته روزنامه «ایران»، لوله‌هاى پوسیده فاضلاب به قسمت‌هاى شمالى و جنوبى مسجد جامع آسیب‌هاى زیادى وارد آورد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منزل شیخ بهایی عالم بزرگ عهد صفوی در آستانه تخریب

نشت فاضلاب در دو اثر تاریخى مسجد جامع و خانه شیخ بهایى در اصفهان تشدید شده و خطر تخریب آنها را افزایش داده است.
به نوشته روزنامه «ایران»، لوله‌هاى پوسیده فاضلاب به قسمت‌هاى شمالى و جنوبى مسجد جامع آسیب‌هاى زیادى وارد آورده و به دیواره‌هاى خانه شیخ بهایى نیز نشت كرده است.
گویا شبكه لوله‌هاى فاضلاب شهر اصفهان بالاى سی سال قدمت دارد و در بسیارى از مناطق، پوسیدگى آنها به ساختمان‌هاى قدیمى صدمه وارد كرده است.