تبیان، دستیار زندگی
ر سید عبدالعزیز حكیم در گفت‌و‌گو با جمعی از رهبران مجموعه صدر گفت: از شما می‌خواهم در فعالیت سیاسی با ما شریك شوید وی افزود: برای برقراری نظم و امنیت و ساختن و  آباد كردن كشور تلاش می‌كنم از سید مقتدا صدر می‌خواهم در برآ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دعوت عبد العزیز حکیم از مقتدی صدر برای مشارکت بیشتر در

سید عبدالعزیز حكیم در گفت‌و‌گو با جمعی از رهبران مجموعه صدر گفت: از شما می‌خواهم در فعالیت سیاسی با ما شریك شوید وی افزود: برای برقراری نظم و امنیت و ساختن و  آباد كردن كشور تلاش می‌كنم از سید مقتدا صدر می‌خواهم در برآورد كردن این اهداف كمك كند.
دكتر ابراهیم الجعفری نیز گفت: از طیف صدر می‌خواهیم در بنای كشور با ما همكاری كنند.