تبیان، دستیار زندگی
شما با انتخاب هر کارت عدد نوشته شده مربوط به آن کارت را مشاهده می کنید. در این قسمت بعد از مشخص شدن عدد شما باید حساب کنید که رادیکال عدد نمایش داده شده با کدام کارت برابر است،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی هوشی رادیکال

بازی هوشی رادیکالیکی از مواردی که دانش آموزان در انجام و محاسبه آن دچار مشکل می شوند مبحث رادیکال می باشد. در این قسمت ما برای شما دانش آموزان یک بازی ساده که به وسیله کارت ها می توانید تشخیص دهید که کدام عدد حاصل کدام رادیکال است.
در این بازی قوانین بازی به این شکل است که در هنگام باز کردن بازی باید مقداری صبر کنید تا بازی کامل آماده شود بعد شما با یک صفحه مواجه می شوید که در آن تعداد زیادی کارت وجود دارد، شما با انتخاب هر کارت عدد نوشته شده مربوط به آن کارت را مشاهده می کنید. در این قسمت بعد از مشخص شدن عدد شما باید حساب کنید که رادیکال عدد نمایش داده شده با کدام کارت برابر است، در گوشه بازی ٣ گزینه وجود دارد که به ترتیب امتیاز شما، مدت زمان بازی، و تعداد دفعاتی که روی کارت ها کلیک کرده اید را مشخص می کند.


برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید
مرکز یادگیری سایت تبیان-علی کلوت