تبیان، دستیار زندگی
ست شیخ توفیق جابر العامر در همایش ملی مبارزه با تروریسم در عربستان، شناخت صحیح اسلام را گام اساسی مبارزه با ترور دانست. وی در این همایش كه به همت مؤسسه مركزی امور جوانان در احساء برگزار شده بود، گفت: آنچه در مملكت سعودی شاهد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شناخت اسلام گام اصلی مبارزه با تروریسم است

شیخ توفیق جابر العامر در همایش ملی مبارزه با تروریسم در عربستان، شناخت صحیح اسلام را گام اساسی مبارزه با ترور دانست.

وی در این همایش كه به همت مؤسسه مركزی امور جوانان در احساء برگزار شده بود، گفت: آنچه در مملكت سعودی شاهد هستیم كشتار و تخریب است و این ترور برادران است نه مبارزه با دشمنان. حمایت از دین نمی‌تواند بهانه ضرر رساندن به دیگران باشد.
وی استناد تروریست‌ها به آیات قرآن را ناشی از جزیی‌نگری آنان به دین دانست.
منبع : پایگاه رسا