تبیان، دستیار زندگی
ار به پیشنهاد « جان دانفورث » سفیر و نماینده آمریكا و رئیس دوره ای شورای امنیت , اعضای شورای امنیت به جای صرف ناهار ماهانه خود با دبیركل سازمان ملل در مراسم افطار با وی شركت كردند. روزگذشته فرد اكهارد سخنگوی دبیركل در جمع خ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شركت اعضای شورای امنیت و دبیركل در مراسم افطار

به پیشنهاد « جان دانفورث » سفیر و نماینده آمریكا و رئیس دوره ای شورای امنیت , اعضای شورای امنیت به جای صرف ناهار ماهانه خود با دبیركل سازمان ملل در مراسم افطار با وی شركت كردند.
روزگذشته فرد اكهارد سخنگوی دبیركل در جمع خبرنگاران مستقر در سازمان ملل سخن می گفت گفته بود كه مراسم افطاری اعضای شورای امنیت و دبیر كل در ساعت 4 و 45 دقیقه برگزار می شود .
سخنگوی دبیركل سازمان ملل گفت كه افطار به هنگامی است كه آفتاب در ماه رمضان غروب كند لازم به یاد آوری است كه دو نفر از اعضای شورای امنیت را در حال حاضر ـ نمایندگان الجزایر و پاكستان ـ از كشورهای اسلامی هستند.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی