تبیان، دستیار زندگی
ح برای ورود به این پایگاه از آدرس اینترنتی www.atefeha.com بهره  بگیرید و با خواندن مطالب زیر به این کمیته و طرح اکرا مآن آشنا شوید . كمیته امداد امام خمینی (ره) كه از سال 1357 با تاسی از سیره ائمه اطهار علیه السلام ف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با پایگاه اینترنتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز طرح

برای ورود به این پایگاه از آدرس اینترنتیwww.atefeha.com بهره  بگیرید و با خواندن مطالب زیر به این کمیته و طرح اکرا مآن آشنا شوید .

كمیته امداد امام خمینی (ره) كه از سال 1357 با تاسی از سیره ائمه اطهار علیه السلام فعالیت خود را آغاز نمود، در صدد اجرای برنامه‌های حمایتی متناسب با ویژگی‌های خاص مخاطبین خود بوده است، در همین راستا طرح اكرام یتیم از اوایل سال 1378 با همكاری گسترده مردم خیر و نوعدوست میهن اسلامی با اهداف بسط توسعه عدالت اجتماعی، كاهش آثار و تبعات فقدان پدر بر تربت اسلامی فرزندان و ایجاد زمینه‌های مناسب جهت رشد و تعالی خانواده تصویب و اجرا گشت، حال به بررسی طرح اكرام می‌پردازیم.

معنی لغوی اكرام:اكرام برگرفته از آیات قرآن كریم به معنی نكو نگهداشتن، احترام كردن، گرامی داشتن و احسان نمودن یتیمان است.طرح اكرام از دیدگاه كمیته امداد امام خمینی (ره):برنامه حمایتی خاص ایتام خانواده‌های نیازمند كه با جلب حمایت حامیان داخل و خارج كشور به حمایت ایتام می‌پردازد.حامی از دیدگاه كمیته امداد امام خمینی (ره):حامی به شخصیتی حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود كه در دوره زمانی مشخص و با مبلغ ریالی معین (كه حداقل آنرا سرانه حمایتی تعیین می‌كند) تعداد معینی از ایتام واجد شرایط را مورد حمایت قرار می‌دهد.یتیم از دیدگاه كمیته امداد امام خمینی (ره):یتیم به فردی اطلاق می‌شود كه:الف: پدر وی فوت نموده باشد.ب: مطابق با موازین شرع  و قانون كمتر از 18 سال داشته باشد.ج: خانواده وی نیازمند حمایت باشد.اهداف طرح اكرام:1-عمل به دستورات الهی در قرآن مجید و سفارش پیامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام در اكرام یتیم.2-كاهش تبلیغات فردی – اجتماعی و اقتصادی فقدان پدر در تربیت فرزندان و تعالی خانواده.3-تقویت روح همكاری و مناسبات انسانی در بین افراد جامعه.4-توسعه عدالت اجتماعی.گردش كار فرآیند حمایت در طرح اكرام1-شناسایی ایتام خانواده‌‌های نیازمند، یتیم به فردی گفته می‌شود كه:الف- پدر وی فوت نموده باشد.ب- واجد شرایط صغر سنی باشد.2-تشكیل پرونده برای ایتام (بانك اطلاعاتی ایتام در نوبت پذیرش حامی). پرونده حاوی مدارك زیر می‌باشد:الف- تصویر شناسنامه یتیم.ب: تصویر برابر اصل گواهی فوت پدر. (در صورتیكه مادر یتیم نیز فوت نموده است با اخذ تصویر برابر اصل گواهی فوت مادر یتیم در اولویت اول پذیرش و معرفی به حامی قرار می‌گیرد.)ج – دو قطعه عكس 3×4 از یتیم.د- تصویر شناسنامه اكرام (نمونه شماره 1 پیوست). كه بعد از معرفی یتیم به حامی اخذ و در پرونده نگهداری می‌شود.3-شناسایی افراد  خیر و نیكوكار بعنوان حامی.4-ثبت نام از افراد داوطلب حمایت ایتام. (حامیان)الف – تكمیل فرم اعلام همكاری توسط حامیان . (نمونه شماره 2 پیوست)ب- مراجعه به بانك اطلاعاتی ایتام و تخصیص یتیم مورد درخواست حامی با تكمیل شناسنامه اكرام.كج- تحویل شناسنامه اكرام به همراه نسخه راهنما به حامی. ( نمونه شماره 3 پیوست)د- پیگیری دریافت وجه از حامی.ه- دریافت وجه از حامی و ثبت مشخصات رایانه.و- پرداخت وجوه حامیان به ایتام ذی نفع از طریق سیستم بانكی.