تبیان، دستیار زندگی
ان ولید طباطبایی‌، نماینده سنی مجلس كویت ‌شیعیان را از تدریس فقه جعفری در مدارس كویت برحذر داشت. طباطبایی این سخن را در‌پی اظهارات محمد‌باقر مهری‌، دبیر هیئت علمای شیعه‌، مبنی بر تدریس فقه جعفری در مدارس كویت بیان كرد و افزو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماینده مجلس كویت از تدریس فقه جعفری در مدارس شیعیان ان

ولید طباطبایی‌، نماینده سنی مجلس كویت ‌شیعیان را از تدریس فقه جعفری در مدارس كویت برحذر داشت.
طباطبایی این سخن را در‌پی اظهارات محمد‌باقر مهری‌، دبیر هیئت علمای شیعه‌، مبنی بر تدریس فقه جعفری در مدارس كویت بیان كرد و افزود‌: شیعیان در كویت آزادند تا اعمال و رفتار خود را مبتنی بر آموزه‌های مذهبی انجام داده و حتی هر آنچه كه می‌خواهند می‌توانند در مدارس خود درس دهند‌؛ اما حق ندارند تدریس فقه جعفری را به تمامی مدارس گسترش و تفكر فرقه‌گرایی را رواج دهند‌.
وی در پایان افزود‌: نظام آموزشی كویت مذهب خاصی را پوشش نمی‌دهد و از ضعف‌‌های شیعیان یا اهل سنت سخنی به میان نمی‌آورد‌.
منبع : رسا