تبیان، دستیار زندگی
در این مطالب علمی و آموزشی گرد آوری شده که مربوط به درس شیمی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مفاهیم شیمی

شیمی علمی است که در مورد اتم های مواد، پیوندها و مولکول های آن مطالعه و بررسی انجام می دهد.

مفاهیم شیمی

همان طور که می دانید اولین واکنش شیمیایی که انسان توانست آن را کنترل و مهار کند، واکنش سوختن و آتش بوده است.
ریشه واژه شیمی را می توان واژه کیمیا دانست. خاستگاه واژه کیمیا را برخی از یونانی دانسته‌اند و چیستی کار کیمیاگری دگرساختن مس به طلا بود.

رشته شیمی از دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی تشکیل شده است که علم شیمی به عنوان یکی از علوم پایه زیربنای علوم مختلفی همچون بیولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی دندانپزشکی، داروسازی و رشته های متعدد مهندسی می باشد.
تصور برخی از دانش آموزان از درس شیمی یعنی حفظ کردن صدها فرمول، عدد و رقم.  تصوری که از دبیرستان ها نشأت می گیرد چرا که حجم مطالب کتاب شیمی دبیرستانی زیاد و فرصت تدریس محدود است و به ناچار دبیران و محصلان به جای درک و استدلال مفاهیم، به سوی مسایل ذهنی و حفظی کشیده می شوند. 

در حالی که شیمی تلفیقی از مهارت های ذهنی و استدلالی است و اگر کسی بخواهد در این رشته موفق گردد باید در هر دو زمینه توانمند باشد و حتی می توان گفت که قدرت استدلال بیش از قدرت حافظه در این رشته اهمیت دارد چون حافظه فقط می تواند به کار سرعت بدهد اما حلال مشکلات نیست.
پس بهتر است ابتدا بیاموزیم که چگونه در درک و یادگیری درس شیمی به خود کمک کنیم و با یادگیری بهتر بتوانیم مسائل مربوط به شیمی را به راحتی حل کنیم.
در این مطالب علمی و آموزشی گرد آوری شده که مربوط به درس شیمی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.

مفاهیم شیمیچگونه مسائل شیمی را حل کنید

مفاهیم شیمیفرمول های شیمیایی (1)

مفاهیم شیمیحل مسئله (واحدهای اندازه گیری)

مفاهیم شیمیفرمول های شیمیایی (2)

مفاهیم شیمیحل مسئله (تبدیل واحدها)

مفاهیم شیمیروابط محلول سازی (1)

مفاهیم شیمیاندازه گیری

مفاهیم شیمیروابط محلول سازی (2)

مفاهیم شیمیجدول ICE

مفاهیم شیمیروابط محلول سازی (3)

مفاهیم شیمیتعادل های اسید و باز

مفاهیم شیمیترکیبات شیمیایی (1)

مفاهیم شیمیانحلال پذیری و یون های کمپلکس

مفاهیم شیمیترکیبات شیمیایی (2)

مفاهیم شیمیحل مسائل اکسایش-کاهش(1)

مفاهیم شیمیبررسی واکنش های شیمیایی

مفاهیم شیمیحل مسائل اکسایش-کاهش(2)

مفاهیم شیمیمسائل شیمی (ثابت های تعادل1)

مفاهیم شیمیقانون فاراده

مفاهیم شیمیمسائل شیمی (ثابت های تعادل2)

مفاهیم شیمیوزن اتمی، مقدار و مول

مفاهیم شیمیمسائل ترمودینامیک (1)

مفاهیم شیمینکاتی در مورد گازها

مفاهیم شیمیمسائل ترمودینامیک (2)

مفاهیم شیمیگرما شیمی (1)

مفاهیم شیمیمسائل ترمودینامیک (3)

مفاهیم شیمیگرما شیمی (2)

مفاهیم شیمیساختار مولکول ها (1)

مفاهیم شیمیگرما شیمی (3)

مفاهیم شیمیساختار مولکول ها (2)مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان