تبیان، دستیار زندگی
در پیرو تحركات جدید معمر قذافی درباره انتشار این ادعا كه امام موسی صدر پیش از مفقود شدن، از لیبی به ایتالیا وارد شده است، مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر با ارسال گزارشی از نتایج تحقیقات دستگاه قضایی و پلیس ایتالیا در اثبات عدم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نتایج تحقیقات پلیس ایتالیا درباره سرنوشت امام موسی صدر

پیرو تحركات جدید معمر قذافی درباره انتشار این ادعا كه امام موسی صدر پیش از مفقود شدن، از لیبی به ایتالیا وارد شده است، مؤسسه تحقیقاتی امام موسی صدر با ارسال گزارشی از نتایج تحقیقات دستگاه قضایی و پلیس ایتالیا در اثبات عدم ورود امام موسی صدر به این كشور، ادعای قذافی را رد كرد.
در گزارش این مؤسسه آمده است :
نکته اول ـ «دادستانی رم پس از مفقود شدن امام موسی صدر در سال 1978 میلادی پرونده‌ای را گشود اما این پرونده به خاطر اینکه هیچ مدرکی بر رسیدن موسی صدر به رم وجود نداشت، بسته شد».
نکته دوم ـ «ایتالیایی ها تاکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند».
نکته سوم ـ «فرضیه جدید ورود امام موسی صدر به ایتالیا است که در چهار چوب شهادت چند لیبیای که گفته اند صدر را هنگام سوار شدن به یک فروند هواپیمای الیتالیا دیده‌اند، قرار دارد».
کلیه نکات سه‌گانه قبلا مطرح و پاسخ قاطع آن داده شده، قابل ذکر است حکومت لیبی، در«ماه اخیر، پس از ناکامی در بستن پرونده ربوده شدن امام موسی صدر» از طریق پرداخت غرامت مالی وپس از اعلام دادخواست دادستانی کل لبنان وصدور حکم جلب قذافی و16 تن از همدستان وهمکاران وی دست به انتشار چنین اخباری زده است.
پاسخ به نکته اول
در این باره به نقل دو حکم صادره از دادگاه ایتالیا اکتفا می‌کنیم؛
تحقیقات قضایی ایتالیا و دستاوردهای آن
پس از آنکه خبرگزاریهای جهان خبر ناپدید شدن امام موسی صدر را منتشر ساختند بلافاصله در تاریخ 13/9/1978 دادستانی کل ایتالیا در رم فعالیت وتحقیقات خود را آغاز کرد ودستگاههای امنیتی و بازرسی مختلفی به انجام وظائف خود برای روشن شدن این مسئله پرداختند. تحقیقات بسیار پردامنه وبا دقت تمام انجام گرفت وبه طور جدی مرزهای خود را کنترل کردند. این تحقیقات پس از دوهفته منجر به نتیجه قطعی زیر شد:
1ـ پرواز آلیتالیا به شماره 881 که از فرودگاه طرابلس غرب در غروب 31/8/1978 پرواز کرد دو ساعت تأخیر داشته است.
2ـ برخی از مسافران این پرواز اعلام داشتند که مدتی طولانی در فرودگاه طرابلس غرب در انتظار ورود هواپیما بودند ودر جمع خود هیچ کس را با خصوصیات امام صدر وبا لباس روحانی مشاهده نکرده اند.
3ـ اظهارات همه مهمانداران زن ومرد در پرواز که 5 نفر بوده اند ونیز اظهارات تعدادی از مسافران درجه یک هواپیما ثبت وضبط شده است. اینان همگی ورود فردی با هیأت واوصاف امام موسی صدر یا با هر نوع لباس مذهبی را نفی کرده‌اند.
4ـ همه عوامل پلیس گذرنامه در فرودگاه فیومیشینو ونیز ماموران گمرگ هنگام ورود مسافران این پرواز در فرودگاه حضور داشته اند مورد بازجویی قرار گرفته اند وهمه، وجود فردی با لباس روحانی ویا فردی با خصوصیات واوصاف امام موسی صدر را نفی کرده اند.
5ـ همه ماموران استقبال وحمل چمدانهای میهمانان ودیگر مستخدمان هتل هالیدی این در رم مورد بازجویی قرار گرفتند وهمگی انطباق خصوصیات امام موسی صدر وشیخ محمد یعقوب را با افرادی که نام این دو اطاق را گرفته وساکها وگذرنامه های خود را در آنجا گذاشته وده دقیقه بعد هتل را ترک کرده باشند، نفی کردند. وروشن شد که این دو نفر به تنهایی وارد هتل نشده بودند. بلکه با گروهی از افراد دیگر همراه بودند که همگی به زبان عربی سخن می‌گفتند. همچنانکه فرمهای هتل توسط این دو فرد اما به نام امام صدر وشیخ یعقوب نوشته و امضا شده است.
و نیز روشن شد که این دو میهمان حدود ساعت 10 صبح یعنی یازده ساعت پس از ورود هواپیما آلیتالیا به شماره 881 به فرودگاه رم در ساعت 23 وارد هتل شده‌اند.
6ـ روشن شد که در چمدانهای امام صدر که در هتل جامانده است لباسها، اوراق، پرونده ها ودیگر وسایل شخصی به گونه‌ای به هم ریخته است که مشاهدات بازرسان نشان داده که دستانی بیگانه پیشتر محتوای این چمدانهای را خالی کرده، سپس آن را به جای خود برگردانده‌اند.
7ـ همچنین روشن شد که عکس امام صدر در گذرنامه‌اش یکباره کنده شده وسپس مجددا الصاق شده است.
مقامات امنیتی و قضایی ایتالیا تحقیقات دقیق خود را با حکم قاضی تحقیق رم در تاریخ 7/6/1979 مبنی بر قطعی بودن این نکته که امام وهمراهانش با پرواز آلیتالیا لیبی را ترک نکرده و با هیچ وسیله نقلیه‌ای به ایتالیا نیامده‌اند، به پایان رساندند.
اظهارات معاون دادستان کل ایتالیا مورخ 19/5/1979 تأکید بسیار دارد که اینان هرگز لیبی را ترک نکرده‌اند.
دولت ایتالیا رسماً به دولت لبنان و مجلس اعلای شیعیان لبنان و دولت سوریه و دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است که امام صدر ودو همراه او هرگز به ایتالیا پا نگذاشته واز آن عبور نکرده‌اند.
تحقیقات قضایی مجدد ایتالیا
مقامات لیبی در تاریخ 15/2/1980 از مقامات ایتالیا خواستند مجددا درباره این قضیه تحقیقات قضایی به عمل آورند واین درخواست را با تحقیقات یک نیروی امنیتی موهوم لیبی همراه ساختند. بعدها معلوم شد چنین تحقیقاتی وجود نداشته است.
دستگاه قضایی ایتالیا از نو تحقیقات گسترده‌ای را صورت داد وبه مدارک جدیدی دست یافت وبازپرس ایتالیایی به لیبی وسپس به لبنان سفر کرد وبه سخنان شاهدان متعددی گوش فرا داد و در میان این شاهدان کسانی که در مدت حضور امام در لیبی با ایشان همنشین وهمسخن شده بودند، او را با دو همراهش دیده بودند که از هتل الشاطیء در طرابلس راهی نشست با قذافی شده بودند (که پس از آن ربوده شدند.) و دیگر به هتلی که چمدانهایشان در آن مانده بود برنگشتند.
در نهایت دستگاه قضایی ایتالیا تصمیم خود را مبنی بر تأیید نتیجه اولین تحقیقات ایتالیا اعلام کرد. به علاوه تصریح کرد که تحقیقات دستگاه امنیتی لیبی دروغی بیش نیست.
پاسخ به نکته دوم
دو حکم مذکور در پاسخ به نکته اول نشان می‌دهد که ایتالیایی ها تاکنون در این خصوص بیش از چند بار وبه صورت قاطع در این مورد اظهار نظر کرده‌اند.
تذکر به نکته سوم
اکنون علاوه بر اطلاعات کلیه شخصیت ها سرویسهای اطلاعاتی جهان، شخص قذافی نیز در سال 2002 وشخص سیف الاسلام، فرزند او، اعتراف کرده‌اند که امام موسی صدر در لیبی ربوده شده و همچنین احکام دادگاه‌های ایتالیا و لبنان جعلی و دروغ بودن ادعاها این شاهدان لیبیایی که در خبر نقل شده است را ثابت کرده است.
منبع : بازتاب