تبیان، دستیار زندگی
شد آیت‌الله‌ حائری، در پاسخ به استفتاء عده‌ای از مقلدان خود در عراق كه درباره تكلیفشان برای شركت كردن یا نكردن در انتخابات سؤال كرده بودند، گفت: بر همه زنان و مردان واجد شرایط رأی دادن، لازم است ضمن كمك برای فراهم شدن مقدمات...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنها ضامن اجراى انتخابات ، اصرار مردم میباشد

آیت‌الله‌ حائری، در پاسخ به استفتاء عده‌ای از مقلدان خود در عراق كه درباره تكلیفشان برای شركت كردن یا نكردن در انتخابات سؤال كرده بودند، گفت: بر همه زنان و مردان واجد شرایط رأی دادن، لازم است ضمن كمك برای فراهم شدن مقدمات برگزاری این انتخابات، در آن شركت كنند.
آیت‌الله سیدكاظم حسینی حائری، در پاسخ به استفتائی مبنی بر اینكه مراكز ثبت‌ نام افراد واجد شرایط رأی دادن، از سوی ستاد برگزاری انتخابات پارلمانی عراق از 1/11/2004 آغاز شده، لذا وظیفه شرعی ما چیست، نوشت: ما شك نداریم كه آمریكایی‌ها و نیروهای اشغالگر، آشكارا یا از پشت پرده، بر این انتخابات تسلط دارند و نیز شك نداریم كه این تسلط غیرقانونی است، اما با این حال، بر همه مردم عراق، واجب است كه تمامی مقدمات تضمین‌كننده حضورشان در انتخابات پارلمانی آینده عراق را فراهم كنند و بر همه مردان و زنانی كه به سن رأی دادن رسیده‌اند، واجب است در این انتخابات شركت كرده، رأی دهند.
باشد كه در این انتخابات، افراد صالح و باكفایت انتخاب شوند تا پایه مستحكم وحدت عراق و هویت اسلامی عراق را بنا نهند.
آیت‌الله حائری در بخش دیگر پاسخ خود به استفتای یادشده، افزود: آگاهی، پافشاری و نظارت شما، تنها تضمین‌كننده برگزاری این انتخابات در موعد مقرر، آزادی و نیز سالم بودن آن خواهد بود.
وی افزود: شما با شركت فعال و نظارت دقیق بر این انتخابات، دست طمع‌ورزان به ثروت عراق را از این كشور كوتاه خواهید كرد.
منبع : پایگاه آیت الله حائرى