تبیان، دستیار زندگی
ای که از شمشیر و تیر لاله گون شد پیکرت ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین آموزگار

بهترین آموزگارای که از شمشیر و تیر
لاله گون شد پیکرت
رفت روی نیزه ها
مثل خورشیدی سرت
با کلامت مهربان
دین و قرآن زنده شد
وقت کوچت از جهان
آب هم شرمنده شد
درس ایثار تو شد
مشق خوب روزگار
خون سرخت تا ابد
بهترین آموزگار

koodak@tebyan.com
تهیه: مینو خرازی_شاعر: سالومه شریفی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.