تبیان، دستیار زندگی
کتاب داستان های برگزیده جایزه «اُ هنری» در سال 2005 در ایران ترجمه و منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوران طلایی دل شکستگی در ایران

کتاب داستان های برگزیده جایزه «اُ هنری» در سال 2005 در ایران ترجمه و منتشر شد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
دوران طلایی دل شکستگی در ایران

انتشارات کتاب نیستان در ادامه انتشار ترجمه های خود از مجموعه داستان های برگزیده جایزه ادبی «اُ هنری»، کتاب مجموعه داستان های برگزیده این جایزه در سال 2005 را با عنوان «دوران طلایی دل شکستگی» منتشر کرد.

این کتاب و بر اساس انتخاب داوران جایزه، 9 داستان کوتاه قرارگرفته است که همگی آن ها به آنتوان چخوف تقدیم شده است.

بنابر بیان سرداور این جایزه در مقاله ابتدایی اش در این کتاب، این تقدیم چندان بی ارتباط با کتاب نیز نیست. اگر چخوف در ساختاری زیست می کرده که به دلیل شرایط بدنی خود از کودکی مطلع می شود که به خاطر بیماری فرصت حیات زیادی ندارد و به همین خاطر با تندترین و صریح ترین شیوه بیانی به ساختار زیستی عصر خود تاخته و به نوعی لزوم نوعی تحول خواهی و بازآفرینی در نگاه انسانی را یادآوری می کند، داستان های این مجموعه نیز خبر از تولد نگاهی در جهان می دهد که در آستانه زیست در قرن تازه انسان باید بر ماندن بر آن یا عبور و تغییر دادنش، تصمیم بگیرد. به تعبیر نویسنده مقدمه این کتاب در مجموع   حاضر، فرد و جامعه اغلب به جای آنکه در تقابل باشند، در نوعی ارتباط گسست آفرین قرار می گیرند. و در پرتو چنین ارتباطی است که باید تصمیم های مهم و بزرگی را برای ادامه زیست و حیات خود بگیرند.

جایزه اُ.هنری در میان داستان های منتشرشده در سال 2005 در سراسر دنیا سعی کرده آثاری را که به شکلی به مسئله انسان و ساختارهای شکل دهنده به زندگی مدرن او و نیز احتیاجات و کاستی ها او در زیست اجتماعی مدرنش اشاره دارد، انتخاب و در قالب برگزیدگان خود در این کتاب گردآوری کند.

انتشارات کتاب نیستان «دوران طلایی دل شکستگی» را با قیمت 13000 تومان و در 192 صفحه منتشر کرده است.


منبع: مهر