تبیان، دستیار زندگی
گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از روند اجرای برجام در جلسه علنی امروز خانه ملت قرائت شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستبرد 2 میلیاردی به اموال ایران

گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از روند اجرای برجام در جلسه علنی امروز خانه ملت قرائت شد.

بخش سیاست تبیان

اموال ایران، برجام، برجام چیست، گزارش برجام، کمیسیون امنیت ملی، مجلس، مجلس شورای اسلامی، ظریف، سیاست

گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از روند اجرای در جلسه علنی امروز یکشنبه 9 آبان مجلس قرائت شد. این گزارش توسط سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرائت شد. متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

"گزارش 6 ماهه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند اجرای برجام"

وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

در اجرای تبصره یک «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس شورای اسلامی، در ذیل گزارش شش ماهه اول اجرای برجام تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران می شود:

مقدمه:

در تیرماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به «برجام»، توسط جمهوری اسلامی ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان، که از آن ها به عنوان 1+5 یاد می شود مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار احتمالی مثبت یا منفی برجام بر ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشور، از یک سو و آرای موافقان و منتقدان از سوی دیگر، مراحل بررسی این موضوع در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای عالی امنیت ملی طی و پس از تأیید مشروط مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در نهایت، در تاریخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار، اجرایی گردید.

گزارش حاضر در شش بخش به شرح ذیل تهیه شده است:

الف) مبانی و منابع گزارش؛

ب) اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران؛

ج) اجرای تعهدات 1+5؛

د) وضعیت رفع تحریم ها؛

ه  ) موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا؛

و) جمع بندی و پیشنهاد؛

الف : مبانی و منابع گزارش

گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مبانی زیر تهیه شده است:

1. شروط نُه گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی که پیش از اجرای برجام در تاریخ 29/7/1394 به رئیس جمهور محترم ابلاغ شده است؛ (پیوست شماره 1)

2. «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام»، «ماده واحده مصوب تاریخ 21/7/1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره؛ (پیوست شماره 2)

3. متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که در تیر ماه سال یک هزار و سیصد و نود و چهار بین جمهوری اسلامی ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به اضافه کشور آلمان، موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در تاریخ 26 دی ماه نود و چهار رسماً به اجرا درآمد؛ (پیوست شماره 3)

4. گزارش های رسمی سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه که بر مبنای قانون «اقدم متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21/7/1394 علام می دارد:

«وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش دهد»؛ (پیوست های 4 و 5)

دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

5. گزارش  های مکتوب و ارسالی سایر وزارتخانه ها، ارگان ها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط که به دنبال درخواست کمیسیون تهیه و به کمیسیون ارسال شده است (شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگانی ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)

6. بازدیدهای میدانی از مراکز هسته ای و دیدار حضوری و گفت و گو و مذاکره با مدیران، متخصصان و کارشناسان مربوطه (سایت غنی سازی نطنز، سایت غنی سازی فردو، کارخانه تولید آب سنگین، رآکتور (در حال بازطراحی) 40 مگاواتی آب سنگین اراک)؛

7. نشست های متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های ذیربط با اجرای برجام؛

ب: اجرای تعهدات جمهوری اسلامی

کلیه تعهدات جمهوری اسلامی که می بایست پیش از اجرای برجام انجام می پذیرفت تا پس از راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی امکان اجرای برجام فراهم شود، انجام و محقق گردیده است، که موارد ذیل را می توان از آن جمله دانست:

1. اقدامات شفاف ساز شامل: ارسال اظهارنامه های برنامه بلندمدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ایران، فعالیت های تحقیق و توسعه دولتی، اظهارنامه های هشت سایت هسته ای کشور، اظهارنامه های فعالیت های ساخت و یا تولید موضوع ضمیمه هسته ای کشور، اظهارنامه های فعالیت های ساخت یا تولید موضوع ضمیمه 1 پروتکل الحاقی، اظهارنامه های: فعالیت های معادن و کارخانه جات تغلی1 اطلاعات مواد نگهداری چشمه، اطلاعات تکمیلی مواد هسته ای معاف شده از پادمان، برنامه ده ساله آتی و فعالیت های جاری تحقیق و توسعه غیر دولتی؛

2. خارج ساختن مخزن (Calandria) رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک و بتون ریزی تمام حفره های آن انجام شده است؛ به گونه ای که هیچ گاه قابل استفاده نباشد؛

3. کاهش تعداد سانترفیوژهای سایت غنی سازی نطنز از حدود 19 هزار سانترفیوژ که حدود 9 هزارتای آن پیش از اجرای برجام فعال بوده است به 5060 سانترفیوژ I.R1 فعال در قالب 30 آبشار 168 تایی و جمع آوری و انبار کردن سایر سانترفیوژهای مازاد با این شرط که در صورت مستهلک شدن هر یک از سانترفیوژهای فعال به صورت یک به یک جایگزین شوند.

4. توقف کامل غنی سازی اورانیوم بالاتر از 67/3 درصد؛

5. کاهش حدود سه هزار سانترفیوژ سایت غنی سازی فردو به 1044 سانترفیوژ در قالب 6 آبشار و در یک بال از دو بال آن و جمع آوری و انبار سانترفیوژهای مازاد بر عدد ذکر شده؛

6. قطع تزریق گاز هگزا فلوراید اورانیوم به 1044 سانترفیوژ باقی مانده و فقط روشن نگه داشتن آن ها و چرخش بدون گاز؛

7. تغییر کاربری غنی سازی فردو و تبدیل آن به مرکز فعالیت های تحقیقاتی هسته ای به منظور تولید ایزوتوپ های پایدار با همکاری روسیه؛

8. مبادله و تحویل ذخایر اورانیوم غنی سازی شده با کیک زرد و دریافت کیک زرد معادل؛

9. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی؛

ذکر است که در کنار اجرای تعهدات ایران که در برجام ذکر شده ایران توانسته است در بخش هسته ای امتیازهای ذیل را حفظ کند:

1- جلب موافقت و قول مساعدت طرف های مقابل در بازطراحی رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین به یک رآکتور 20 مگاواتی با ماهیت آب سنگین و منطبق با استانداردهای بین المللی در زمینه ایمنی و حفظ و انبار قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت ساخته شده راکتور قبلی تا زمان راه اندازی رآکتور جدید، تحت نظارت آژانس؛

2- حفظ و فعال نگه داشتن کارخانه تولید آب سنگین اراک و امکان فروش آب سنگین تولیدی مازاد بر سقف تعیین شده در برجام در بازارهای جهانی؛

3- ادامه غنی سازی اورانیوم تا غنای 67/3 درصد و با محدودیت ذخیره سازی تا سقف 300 کیلوگرم در سال؛

4- حفظ برنامه تحقیق و توسعه در حوزه تست مکانیکی بر روی ماشین های IR2m  4IR - 5IR - 6IR  s6 IR- 7IR -8IR و آزمایش با گاز اورانیوم بر روی تک ماشین  5-IR و زنجیره حدوداً ده تایی6-IR

5- حل و فصل و خاتمه یافتن ابعاد احتمالی نظامی (PMD)

مهمترین بهانه  آمریکا و هم پیمانان آن در نظام سلطه برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد فضای روانی و تحت تأثیر قراردادن افکار عمومی کانون های قدرت برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی ایران و اعمال تحریم های ظالمانه با اتهام انحراف ایران از مسیر صلح آمیز هسته ای و انجام فعالیت های هسته ای نظامی بود که این مستمسک واهی، با تأکید مقام معظم رهبری که در بند سوم از بندهای نُه گانه ابلاغی مورخ 29/7/1394 به رئیس جمهور محترم که فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهای بعدی آمده است ، - بازطراحی رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک + معامله اورانیوم غنی سازی شده با کیک زرد  تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید» پیش از پذیرش برجام، به عنوان پیش شرط جمهوری اسلامی، حل و فصل شد.

6- فراهم شدن عرصه همکاری های بین المللی در زمینه هسته ای؛

ج اجرای تعهدات 1+5

1. خاتمه بخشیدن به مفاد قطعنامه های شورای امنیت

هفت قطعنامه الزام آور شورای امنیت شامل قطعنامه های 1696 (2006)  1737 (2006)  1747 (2007)  1803 (2008)  1835 (2008)  1929 (2010) و 2224 (2015) لغو و در نتیجه، کمیتة تحریم و پانل کارشناسی آن نیز از بین رفت. (حسب بند 18 سند برجام)

2. لغو قطعنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی:

12 قطعنامه و 5 تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی که هیئت تحریم های شورای امنیت و ممنوعیت همکاری های هسته ای با ایران بود لغو شد. اضافه بر آن، پروندة ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران مختومه شد. (طبق پیوست 5 سند برجام)

3. لغو تحریم های ثانویه آمریکا

رئیس جمهور آمریکا طی فرمان اجرایی شماره 13716 تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران را که طی فرمان های اجرایی 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجرای 13628 را اصلاح کرده است. در همین زمینه آمریکا اجرای بخش هایی از قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی 2012، قانون تحریم های ایران و قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه را متوقف کرده است. بدین ترتیب اعمال تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران در حوزه های فروش نفت به خریداران اروپایی و آسیایی تحریم های بانکی و مالی تحریم های خدمات بیمه ای تحریم های معاملات نفتی و پتروشیمی تحریم های کشتیرانی و کشتی سازی و امور بندری، تحریم های تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نیز بخش خودروسازی ایران متوقف شد. (بندهای 21 و 22 سند برجام)

شایان ذکر است اگرچه بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحریم های بانکی و مالی نیز در این حوزه با استناد بر بندهای 21 و 22 ذکر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسی های به عمل آمده هنوز محدودیت های بانکی و مالی در زمینه دلار و دریافت و پرداخت و نقل وانتقالات بانکی و مالی به طور موثر و مورد توقع مرتفع نشده است، که در بخش های دیگر به آن پرداخته خواهد شد.

4. ایجاد استثناهایی بر اعمال تحریم های اولیه آمریکا

آمریکا در جرای تعهدات خود وفق برجام چند محور عام به شرح زیر صادر کرده است:

در دادگاه بدوی آمریکا حکمی صادر شده بود که بستگان 241 تفنگ دار آمریکایی که در سال 1983 در بیروت کشته شده بودند می توانند تا سقف 2 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را برای غرامت دریافت کنند.

الف) مجوز عام درمورد امکان معامله نهادهای تحت کنترل با مالکیت اشخاص آمریکایی با اشخاص ایرانی که اجازه می دهد شرکت های غیرآمریکایی که مالکیت بیش از 50% سهام آن ها با اکثریت هیئت مدیره یا کنترل آن به دست اشخاص آمریکایی است تحت شرایطی با ایران وارد معامله شوند، لکن به سبب وجود تحریم های اولیه  که اشخاص تبعه آمریکا را از معامله با ایران منع می کند و تداخل آن در لغو تحریم های ثانویه، لغو تحریم های مذکور را با مشکلاتی رو به رو و بی خاصیت ساخته است.

ب) مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذایی ایرانی که اجازه می دهد اشخاص آمریکایی این اقلام را وارد و هزینه آن را پرداخت کنند.

5. لغو تحریم های اتحادیه اروپایی

اتحادیه اروپایی در روز تصویب توافق یعنی 26 مهر ماه 1394 تصمیم شماره 1863 مقررات اجرایی شماره 1861 و مقررات اجرایی شماره 1862 را تصویب کرد که طی آن مصوبه توقف اجرای تحریم های هسته ای ایران را مشروط به اجرای برجام پیش بینی کرده است. همچنین اتحادیه اروپایی در روز اجرای برجام تصمیم شماره 37 را تصویب و در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر کرد که طی آن تصمیم شماره 1863 در رفع تحریم های مالی و اقتصادی ایران از روز اجرایی شدن برجام را اجرایی کرد. مضافاً اتحادیه اروپایی در یک اطلاعیه رسمی در روزنامه رسمی خود در مورد جریان اجرایی شدن برجام و اجرایی شدن آیین نامه 1861 و آیین نامه 1862 اطلاع رسانی کرده است.

بر اساس اطلاعیه مذکور، اجرای تحریم های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپایی از طریق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرایی شماره 267 توسط مقررات اجرایی شماره 1861 خاتمه می یابد. (بند 19 سند برجام)

6. لغو تحریم اشخاص و نهادها

همزمان با اجرایی شدن برجام 606 شخص و نهاد ایرانی به همراه 303 هواپیما، نفتکش و کشتی ثبت شده در ایران از فهرست تحریم های شورای امنیت، آمریکا و اتحادیه اروپا خارج شده اند. از این فهرست 157 مورد مشترک در فهرست آمریکا و اتحادیه اروپا، 21 مورد مشترک در فهرست آمریکا و شورای امنیت و 29 مورد مشترک در فهرست شورای امنیت و اتحادیه اروپایی می باشند. (الحاقیه شماره 1 بخش 1 و بند 31 سند برجام)

7. همکاری های هسته ای

جلسات و مذاکرات متعددی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی و کشورهای فرانسه، سوئیس، روسیه، اسپانیا و مجارستان و چک برای ارتقای همکاری در حوزه هسته ای نظیر ایمنی هسته ای برگزار شده است. در ضمن، بررسی های فنی و ارزیابی های لرز ه نگاری در مورد احداث در واحد نیروگاه برق هسته ای هزار مگاواتی در تأسیسات نیروگاهی بوشهر با همکاری روسیه به پایان رسیده است. (بند 32 سند برجام)

8. حوزه نفت و گاز و پتروشیمی

مشتریان گذشتة نفت خام ایران به تدریج در حال بازیابی هستند و مشتریان جدید اضافه می شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشکه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 میلیون بشکه در روز در حال حاضر رسیده و تجهیزات توقیف شدة شرکت های تابعه وزارت نفت شامل کمپرسورهای تبریدی، کمپرسورهای تثبیت میعانات گازی، الکتروکمپرسورها مبدل های حرارتی آزاد شده است. (بند 19 سند برجام)

9. حمل و نقل دریایی

ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های کشتیرانی و نفتکش از تحریم ها خارج شده و امکان احیای فعالیت های عادی خود را باز یافته  است. فعالیت مجدد خطوط و شرکت های حمل و نقل بین المللی در بنادر ایران شروع شده و خدمات صدور گواهینامه های قانونی برای کشتی ها توسط موسسات رده بندی بین المللی و بیمه های حفاظت و غرامت بین المللی مجدداً برقرار شده است. (بند 19 سند برجام)

10. بیمه

بیمه نفتکش های ایرانی پس از اجرای برجام به خاطر شرکت های آمریکایی عضو کلوپ (I P &)

نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد

)پی  اند  آی) با مشکلاتی روبه رو شد که با مجوز اوفَک OFAC (Office of Foreign Assets Control) مشکل رفع شده است. تا کنون بخشی از ریسک های مرتبط با نفت و انرژی، هواپیما و قراردادهای اتکایی توسط برخی از بیمه گران اروپایی پذیرفته شده است. مشکلات بیمه ای و بیمه اتکایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مرتفع شده و کشتی های شرکت مزبور تا سقف 580 میلیون دلار پوشش بیمه ای دریافت می کنند. (بند 19 سند برجام)

11. ارتباطات بانکی

ارتباطات بانکی در حال برقراری است. بانک  های کوچک با رغبت بیشتری وارد تعامل می شوند ولی بانک های بزرگ تر برقراری تعامل را منوط به انجام بررسی های بیشتر کرده اند.

12. رفع تحریم وجوه مسدود شده

بخش قابل توجهی از وجوه مسدود شدة ایران در خارج از کشور، رفع تحریم شده است، امّا نقل و انتقال و تبدیلات ارزی این وجوه هم چنان با مشکلات و محدودیت  های ناشی از تحریم های گذشته روبه روست.

بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات خود در برجام

1. دولت آمریکا بر پایة سیاست های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران و توهّم تأثیر تحریم ها بر سیاست های اصولی نظام جمهوری اسلامی، تلاش دارد اجرای برجام موجب تضعیف تحریم های اولیه آمریکا نشود و به سبب اشراف سیستم مالی آمریکا بر سیستم مالی بین المللی، بانک های بزرگ جهانی هنوز به نگرانی از جرایم سنگین گذشتة سیستم کنترلی آمریکا، در نزدیک شدن و همکاری با ایران احتیاط می کنند.

2. بیمه های بین المللی: اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفک پوشش داده شده است لکن هنوز این پوشش کامل و فراگیر نشده است.

3. آمریکا با اعمال محدودیت در تحریم های اولیه هنوز فضای نقل و انتقال پول و ارز را در درون سیستم دلار برای ایران باز نکرده و نقل و انتقالات ایران با مشکلات و موانع جدی روبه روست.

4. عدم همکاری طرف های مقابل در راستای اثربخشی رفع تحریم ها بر اساس برجام:

جمهوری اسلامی ایران از زمان اجرایی شدن برجام تعهدات خود را به طور کامل انجام داده و در نتیجه همین پایبندی توانسته است از برخی ستانده ها در ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی بهره ببرد، امّا در خصوص رفع تحریم های اقتصادی، مقصود دولت و ملت ایران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. علیرغم اینکه طرف مقابل نیز در ظاهر به اجرای برجام متعهد است ولیکن هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

د: وضعیت رفع تحریم ها و بدعهدی های آمریکا

1. تحریم های رفع شده

برجام با هدف نیل به برخی از تحولات مثبت در عرصة سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و گامی رو به جلو برای برون رفت از بحران ساختگی هسته ای تلقی می شود. متعاقب اجرای برجام تغییرات معنا داری در مراودات بین المللی به نفع کشورمان به وقوع پیوسته و فرصت های جدیدی را برای کشورمان در اختیار قرار داده است.

کشورهای عضو 1+5 با اجرایی شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتی معمول داشتند که اگر چه این اقدامات سطحی، محدود و صرفاً جنبه رفع تکلیفی داشت، فضای به وجود آمده اتفاقاً گشایش هایی را در پی داشت که می توان به مهمترین آن ها در ذیل اشاره کرد:

1. افزایش توان تولید و فروش نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی   2. حرکت به سوی حل مشکلات صنعت حمل و نقل کشور به ویژه در عرصه حمل و نقل دریایی 3. کاهش ضریب ریسک اعتباری کشور  4. وصول برخی از مطالبات معوق از شرکای خارجی و بهبود برخی از شرایط برای فعالیت های اقتصادی   5. لغو شدن قطعنامه های ناعادلانه شورای امنیت که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود  6. به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ملت ایران   7. حل و فصل موضوع ادعایی PMD

2. تحریم های باقیمانده

تعلل دولت های سلطه گر، به ویژه بحران آفرینی ها و فرصت طلبی های آمریکا، مانع نیل به تحقق کامل اهداف ایران شده است و در حالی که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ویژه امریکا با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی و تلاش برای نامناسب جلوه دادن فضای سیاسی ایران، با تکیه بر مفاهیم خودساخته نظیر حمایت از تروریسم و ادعای سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه های اقتصادی مانند جریمه های مالی هنگفت به تبع نقض تحریم ها، تأکید مکرر به ثبوت تحریم های غیر هسته ای و تأکید مکرر به برگشت پذیری تَحریم های هسته ای، تهدید به وضع و اجرای تحریم های جدید و احکام صادر شده توسط دادگاه های آمریکا با هدف دست اندازی به دارایی های ایران، سایه ترس و تهدید خود را بر تعاملات اقتصادی با ایران به صورت غیر مستقیم گسترش می دهد.

1-2. تحریم های بانکی و مالی:

در حال حاضر، علیرغم گذشت ماه ها از اجرایی شدن برجام و تداوم مشکلات بانکی و مالی که موجب اعمال خسارت ها و هزینه های هنگفت بر اقتصاد کشور شده است، به نظر می رسد به دلیل کارشکنی های طرف مقابل، اقدامات کافی برای اثربخشی رفع تحریم ها، وفق بخش «آثار رفع تحریم های اقتصادی و مالی» انجام نشده است. قابل ذکر است در ضمیمه دوم برجام که مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحریم هاست صراحتاً بیان شده است که فعالیت های مرتبط با رفع تحریم ها که منجر به تحقق آثار اقتصادی و مالی می شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ ولیکن به نظر می رسد این بند از برجام تا حدودی مغفول مانده است.

در بخش مربوط به ارتباطات بانکی، در گزارش وزارت امور خارجه به این موضوع اشاره شده است که برقراری ارتباطات بانکی در حال گسترش است و بانک های خارجی برقراری روابط خود را منوط به «بررسی های بیشتر» کرده اند. در متن برجام به صراحت بیان شده است که از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله موسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی و اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی و اعتباری ایرانی، بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام» مجاز خواهد بود.

بر اساس متن صریح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه باید مجاز تلقی شود، اما به نظر می رسد عواملی نظیر جریمه های سنگینِ وضع شده علیه بانک های اروپایی به دلیل نقض تحریم ها و هم چنین طراحی فضای تردید و نگرانی با استفاده از تهدیدهایی نظیر محرومیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی ایالات متحده، باعث شده که این بانک ها حتی برای تعاملات به ظاهر مجاز نیز تمایل به دریافت مجوز داشته باشند؛ لذا ضروری است که در گزارش های بعدی، وزارت امور خارجه چالش های پیش روی بانک های خارجی به منظور برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران را با تأکید بر نقش مجوزها در تسهیل روابط بانکی به دقت تشریح کند.

در حال حاضر بخش عمده ای از وجوه مسدود شده بانک مرکزی در دسترس آن بانک قرار دارد. شایان ذکر است انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با محدودیت هایی مواجه است. در استعلام هایی که از ادارة کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحریم ها به عمل آمده است، مقوله ای به نام «رعایت تحریم ها» بسیار مهم و پررنگ نشان داده می شود. به موجب این مفهوم، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بانک ها چنان چه بخواهند با ایران تعامل اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که در سلسله مشتریان یک تراکنش یا تعامل اقتصادی، هیچ یک از نهادهای تحریم شده قرار ندارند. به تبع این چالش بانک مرکزی و دیگر بانک های ایرانی که در بانک های خارجی حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش هایی مواجه هستند. این موضوع باعث می شود میزان بهره و انتفاع ایران از برجام به طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد.

دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود.

بانک های اروپایی به دلیل جریمه هایی که در گذشته به سبب نقض تحریم ها متحمل شده اند، بابت برقراری تعاملات بانکی با جمهوری اسلامی با تردیدهای جدی روبه رو هستند. بسیاری از بانک های اروپایی که جلسه ای با حضور وزیر امور خارجه آمریکا داشتند، تردید دارند که وزارت امور خارجه آمریکا بتواند رویکرد محتاطانه خود را در قبال ایران تغییر دهد. این بانک ها واهمه دارند که حتی اگر تضمین هایی از سوی خزانه داری آمریکا دریافت کنند، باز هم این احتمال وجود دارد که پیگیری های قانونی در آمریکا و مفسران قوانین آمریکا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قوانین ارائه دهند. در واقع دولت ها، بانک ها و سایر شرکت های خارجی از خزانه داری آمریکا تأییدیه مجوز کتبی می خواهند که در اصل، تضمین این مطلب باشد که از سوی دولت آمریکا تحریم یا تهدید نخواهند شد. امّا واشنگتن تمایل چندانی برای صدور چنین مجوزها و تأییدهایی ندارد. از طرف دیگر OFAC که متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و کاربردی صادر نمی کند، در مقام پاسخگویی به سوال های مربوط به تحریم ها نیز مجمل پاسخ می دهد که در نهایت، تردید سوال کننده هم چنان باقی می ماند و رغبتی به ارتباط مالی با ایران پیدا نمی کند.

هم چنین در گزارش وزارت امور خارجه آمده است که بانک های کشورهای مختلف برای تبدیل منابع بانک مرکزی به ارزهای دیگر در حال مذاکره و رایزنی با وزارت خزانه داری آمریکا هستند. با توجه به اینکه دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا به موجب تحریم های اولیه آمریکا همچنان ممنوع است، طبیعتاً در مواردی که کشور مورد بحث وابستگی بسیاری به دلار آمریکا دارد استعلام از OFAC گریز ناپذیر است.

2.2. استمرار تحریم ها:

حفظ تحریم های اولیه آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن، کلیه اتباع و شرکت های آمریکایی از هر گونه معامله با ایران منع شده اند.

2.3. بیمه های بین المللی:

اگرچه بخشی از خطرات سنگین با وساطت اوفَک پوشش داده شده است، هنوز این پوشش کامل و فراگیر نشده است.

ه) موارد نقض عهد و پیمان شکنی های آمریکا

اگرچه ایالات متحده آمریکا مطابق برجام تکالیفی را پذیرفته و در ظاهر برای انجام آن اقدام کرده است، در عمل در اجرای تعهداتش اخلال، تعلل و تأخیر ایجاد می کند. آمریکایی ها با رفتارهای خود از جمله قراردادن شرط و شروط برای ورود و تعامل بانک های بین المللی و سرمایه گذاران خارجی با ایران موجب سردرگمی و تردید بانک های بین المللی شده است.

اقدامات کنگره آمریکا و ارائه لوایح ضد ایرانی نیز در ایجاد شک و تردید برای موسسات اقتصادی بین المللی موثر بوده است. از طرف دیگر، دولت های اروپایی عضو گروه 1+5 نیز در عمل، اقدامات کافی را به منظور حمایت از شرکت ها و بانک های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران به عمل نمی آورند.

یکی از ابعاد بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا در اجرای برجام، وضع تحریم های جدید به بهانه های مختلف است. وضع تحریم های جدید از سوی آمریکا، نشان دهنده کارشکنی ها و ادامه خصومت و عمق دشمنی علیه ملت شریف و مستقل ایران اسلامی است؛ به طوری که بلافاصله در روز دوم اجرایی شدن برجام یعنی 27 دی ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات کامل جمهوری اسلامی ایران، مطابق برنامه راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی و گزارش انجام تعهدات ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اولین تحریم جدید آمریکا علیه ملت ایران صورت پذیرفت. شروع دور دوم تحریم ها، آن هم درست در چنان شرایطی، مهر تأییدی بر تعبیر هشدارآمیز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مدظله العالی مبنی بر بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا بود. قابل ذکر است که مقام معظم رهبری مدظله العالی شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنین بیان فرموده اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای از جمله بهانه های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام های لازم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف سازد.

لغو تدریجی بعضی از تحریم ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است.

در ادامه، برخی از تحریم های جدید اعلامی و اعمالی آمریکا پس از اجرای برجام به اختصار ذکر می شود:

1. تحریم یازده شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی در تاریخ 27 دی ماه نود و چهار یعنی در روز دوم اجرایی شدن برجام؛

2. تصویب و اجرای قانون موسوم به ویزا که در دسامبر سال گذشته میلادی در کنگره آمریکا تصویب شد که بر اساس این طرح شهروندان 38 کشوری که برای ورود به آمریکا از معافیت ویزای آمریکا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، ملزم به دریافت روادید برای ورود به این کشور هستند. این طرح که برای تجار و جهانگردان اروپایی و دیگر کشورها هزینه ایجاد می کند، در اواخر دسامبر در قالب لایحه بودجه به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسید و لازم الاجرا شد. این قانون با هدف ایران هراسی، تهدید سرمایه گذاری در ایران و برای جلوگیری از بهره مندی ایران از لغو تحریم ها و خنثی سازی اثر لغو تحریم ها به تصویب رسید.

3. دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکایی ها به اموال ایران:

روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1395 برابر با 20 آوریل 2016 دیوان عالی آمریکا با صدور رأی به دادگاه های آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریسمی از دارایی های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

در دادگاه بدوی آمریکا حکمی صادر شده بود که بستگان 241 تفنگ دار آمریکایی که در سال 1983 در بیروت کشته شده بودند می توانند تا سقف 2 میلیارد دلار از دارایی بلوکه شده ایران را برای غرامت دریافت کنند.

1. امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما:

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعیت اضطراری در رابطه با ایران را یک سال دیگر تمدید کرد و این اقدام اوباما در شرایطی صورت گرفت که از تاریخ 26 دی ماه 1394 (16 ژانویه 2016) برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و 1+5 وارد فاز اجرایی شد.

اوباما در زمان امضای استمرار وضعیت اضطراری علیه ایران با زبان تهدید اعلام کرد: برخی از اقدامات سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز تهدیدی فوق العاده و غیر معمول برای امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می باشد.

2. مصادره 8/2 میلیون دلاری:

در اواخر فوریه 2016 دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا اعلام کرد که 10 فردی که به نظر این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابر  ایران رأی به نفع خود برای دریافت خسارت از ایران گرفته بودند می توانند از محل مطالبه 8/2 میلیون دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کند.

شایان ذکر است که در پی عملیات انتحاری در سال 1997 در بیت المقدس، دادگاهی در ایالات متحده آمریکا با ادعای دخالت ایران در این بمب گذاری، حکمی صادر که ایران به قربانیان این حادثه خسارتی بین 5/3 تا 15 میلیون دلار بپردازد. گفتنی است ایران در سال 1997 علیه کمپانی دفاعی آمریکایی که قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شده بود و حکم خسارت 8/2 میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 متوقف شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.

3. محرومیت ایران از مبادله مالی با دلار:

در فروردین ماه سال جاری (آوریل 2016) مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ایران و شرکت ها و بانک های خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند. هم چنین کریس بیکر، معاون هماهنگ کننده تحریم های ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، در همان زمان گفت که بانک های خارجی می توانند با ارزهای دیگر غیر از دلار با ایران کار کنند مشروط بر آن که طرف ایرانی مشمول تحریم های آمریکا نباشد.

این امر به معنای افزودن ریسک سرمایه گذاری و مراوده تجاری با ایران است که طبعاً در عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج خلل ایجاد می کند.

4. تحریم های ایران به واسطه توانمندی دفاعی:

اول فروردین ماه سال جاری، آمریکا و متحدان این کشور در نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل آزمایش موشک های بالستیکی از سوی ایران را مخالف و غیر منطبق با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و خواستار تحریم و مجازات ایران شدند.

5. بهانه های حقوق بشری:

در 14 آوریل 2016  دولت آمریکا چهلمین گزارش حقوق بشری خود را تسلیم کنگره این کشور کرد. گزارشی که طبق معمول حاوی اتهاماتی بی اساس علیه ایران بود و بندهایی از آن نیز به صورت مستقیم رویکردی مداخله گرایانه درامور داخلی کشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید، بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: «ما می دانیم ایران از تروریسم حمایت می کند». وی همچنین اضافه کرد که دولت آمریکا در مواردی به تنهایی و در مواردی به همراه کنگره ایران را به عنوان حامی تروریسم مورد تحریم قرار داده است.

6. تأخیر در صدور مجوز خرید هواپیما (بوئینگ و ایرباس) که این ممانعت و تأخیر کاملاً بر خلاف متن صریح برجام می باشد.

7. استمرار تحریم همکاری بانک های بزرگ دنیا با ایران با وجود رفع ظاهری تحریم های بانکی بر اساس برجام

و) جمع بندی و پیشنهاد

انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام نشان دهنده اصول اسلامی حاکم بر رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی است و بر اساس همین اصل، تمام تعهدات خود را در اجرای برجام به طور کامل عملی ساخته است.

از طرف دیگر، آمریکا به عنوان کشوری که در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان شکنی و پایبند نبودن به توافق ها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجرای برجام نیز چهره ای بسیار بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از خود ترسیم کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این کارزار نفس گیر سیاسی موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه های ظالمانه علیه منافع ملی کشورمان، نقطه پایانی بر اتهام بی پایه و ناروای فعالیت های نظامی در عرصه نظامی یعنی PMD بگذارد و عملاً فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود را در مسیری ادامه دهد که قدرت های بزرگ جهانی آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذیرند.

لغو تدریجی بعضی از تحریم ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است.

در شرایط فعلی، چالش اصلی جمهوری اسلامی ایران با آمریکاست که با بدعهدی و پیمان شکنی و مانع تراشی های خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می کند، لکن سرانجام ناگزیر خواهد شد که با توجه به مقاومت و پایمردی مردم انقلابی ایران اسلامی به تعهدات برجامی و بین المللی خویش عمل کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی فلسفه و هدف مذاکرات و پذیرش برجام را رفع تمامی تحریم های ظالمانه دانسته و تحقق نیافتن آن را خسارت محض عنوان کردند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کرده است، ولیکن کارشکنی های ظالمانه و خصمانه ایالات متحده مانع اجرای کامل برجام و رفع تمامی تحریم های مالی و بانکی شده است از این رو مجلس شورای اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می کند که در اجرای قاطع بندهای نُه گانه ماده واحده قانونی مصوب 21/7/1394 موسوم به قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام" صریح، شفاف و به موقع اقدام کند و به همراه گزارش های مرحله ای 3 ماهه روند اجرای برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذیلاً متن ماده واحده قانونی موصوف مشتمل بر 9 بند و دو تبصره ایفاد می گردد.

علاء الدین بروجردی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

ماده واحده دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و بکارگیری سلاح هسته ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع هسته ای را به طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش های بین المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح های هسته ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح های کشتار جمعی به ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای عالی امنیت ملی موجب تجدید نظر در این همکاری می شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می باشد. دولت باید ظرف مدت چهارماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

4- دولت موظف است برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم انداز تجاری صنعتی، از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح دراز مدت پانزده ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای علای امنیت ملی برساند و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کند به نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت کند که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندی شده به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر،  توسط آژانس است. همچنین هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزئیات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی،  زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیش ران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای با قویت و جدیت برنامه ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاه های حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی و سوء استفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولت های خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوء استفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزاد شده را در چهارچوب قوانین و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه گذاری های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته ای به شورای امنیت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی» مصوب 6/10/1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران«مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» مصوب 2/4/1394 لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 22/7/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.


منبع :خبرگزاری فارس