تبیان، دستیار زندگی
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز ...چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

١٣ آبان روز دانش آموز مبارک

13آبان روز دانش آموز مبارک

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز 
چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
 
13آبان روز دانش آموز مبارک

هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است
وین سیزده آبان به از سیزده نوروز

13آبان روز دانش آموز مبارک
در کشور ما نور خدا هادی فضل است
وز نور خدا جان بگرفت دانش آموز

13آبان روز دانش آموز مبارک
با آن که همه ، روز و همه،مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز

13آبان روز دانش آموز مبارک
این سیزده آبان ، همان ثابتِ روز است
کین روز شده ثبت به دیباچه هر روز

13آبان روز دانش آموز مبارک
هر سال به و ماه به و روز به و به
امروز ز دیروز و دگر روز به امروز
           
13آبان روز دانش آموز مبارک

کانال کودک و نوجوان تبیان
koodak@tebyan.com
شهرزاد فراهانی- جنجالی نیوز
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.