تبیان، دستیار زندگی
كا آیت الله سیستانی سفیر امریكا در عراق كه به نجف سفر كرده بود را به حضور نپذیرفتند. سفیر امریكا كه برای دیدار و گفت‌وگو با آیت الله سیستانی و دیگر مراجع عازم نجف شده بود، نتوانست با این مرجع شیعه دیدار كند. اعضای دفتر آیت ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رد درخواست سفیر امریكا

آیت الله سیستانی سفیر امریكا در عراق كه به نجف سفر كرده بود را به حضور نپذیرفتند.
سفیر امریكا كه برای دیدار و گفت‌وگو با آیت الله سیستانی و دیگر مراجع عازم نجف شده بود، نتوانست با این مرجع شیعه دیدار كند. اعضای دفتر آیت الله سیستانی تأكید كردند: ایشان حاضر به دیدار و گفت‌وگو با نماینده امریكا در عراق نشدند. مراجع دیگر نجف، آیت الله حكیم، آیت الله بشیر نجفی، آیت الله اسحاق فیاض نیز دیدار با جان نیجر را رد كردند. جان نیجر تاكنون با بسیاری از مسئولین عراق دیدار كرده است اما مراجع شیعه این امر را نپذیرفته‌اند.
منبع : ایلاف