تبیان، دستیار زندگی
رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خطبه های نماز جمعه هشتم آبان ماه سال 77 شهید حسین فهمیده را اسطوره ای حقیقی عنوان می کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افسانه ای حقیقی

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات خطبه های نماز جمعه هشتم آبان ماه سال 77 شهید حسین فهمیده را اسطوره ای حقیقی عنوان می کنند.

بخش فرهنگ پایداری تبیان
شهید حسین فهمیده

روز «روز جوان و نوجوان» است و مناسبت آن هم شهادت یک نوجوان بسیجی -شهید حسین فهمیده- است. این از آن مواردی است که شخصیت های حقیقی، به نماد و به حقایق اسطوره گون تبدیل می شوند.
 ما در تاریخ خود از این موارد بسیار داریم. ای بسا حوادثی که امروز وقتی گفته شود، از بس عجیب است همه تصوّر کنند که اسطوره و افسانه است؛ اما حقیقت است. نمونه های آن را ما در زمان خودمان بارها و بارها دیده ایم و شنیده ایم و ازجمله زیباترین آن ها، شهادت این نوجوان بسیجی است. او سیزده ساله بود؛ اما با رشد، باشعور، بااراده و مصمّم که کشور خود را می شناخت، امام خود را می شناخت، دشمن خود را می شناخت، اهمیت وجود و فعالیت خود را هم می شناخت و رفت این سرمایه را تقدیم عزت کشور و آینده انقلاب و منافع و مصالح مردم کرد. جسم او رفت؛ اما روحش زنده ماند، یادش ابدی شد و خاطره اش به صورت اسطوره درآمد. این الگوست.
 
جوانان و نوجوانان عزیز من! همه شما می توانید در کشورتان نقش پیدا کنید. یک روز نقش، نقش «حسین فهمیده» بود؛ یک روز نقش های دیگر است. در زمینه مسائل دینی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، آینده نگری، امیدبخشی، نشاط دادن به محیط پیرامون خود و تعبّد و تقیّد و پایبندی به شریعت اسلامی -که سرمایه سربلندی فرد و جامعه است- می توان مجاهدت کرد. البته در آن ها، دادنِ جان مطرح نیست؛ اما همت و اراده و تصمیم لازم دارد. همه می توانید در مدارس، در دانشگاه ها، در محیط های کار و غیره، نقش ایفا کنید. جوانِ زنده و بانشاط و پُرامید و پاک دامن، می تواند یک تاریخ را بیمه کند. به همین جهت است که روی جوانان کشورهای دنیا، صهیونیست ها و استعمارگران و کمپانی داران عالَم، سال ها کار و تلاش کردند تا شاید بتوانند نسل های جوان را فاسد کنند؛ اراده و امید را از آن ها بگیرند؛ آینده را در چشم آن ها تیره و تار کنند؛ آن ها را به آینده مأیوس نمایند و دچار مشکلات عصبی و اخلاقی کنند. آنچه در دنیا می بینید، تصادفی نیست.


منبع: سایت رهبری