تبیان، دستیار زندگی
دم در دیدار سید عمار حكیم فرستاده رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با شیخ عبدالأمیر قبلان در لبنان، دو طرف بر ضرورت تبعیت مردم از مرجعیت و نقش ویژه آن در بهبود آینده عراق تأكید كردند. سید عمار حكیم به همراه سید محمد‌سعید ح...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبعیت از دیدگاههاى مرجعیت یكى از عوامل مهم پیروزى مردم

در دیدار سید عمار حكیم فرستاده رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق با شیخ عبدالأمیر قبلان در لبنان، دو طرف بر ضرورت تبعیت مردم از مرجعیت و نقش ویژه آن در بهبود آینده عراق تأكید كردند.
سید عمار حكیم به همراه سید محمد‌سعید حكیم و سید علی عبدالصاحب حكیم نمایندگان مجلس اعلا در سوریه و لبنان، در مقر مركزی مجلس اعلای شیعیان لبنان آخرین اوضاع كنونی عراق و جهان اسلام را بررسی كردند. در ابتدای این دیدار، سید عمار حكیم ضمن ابلاغ سلام و درود سید عبدالعزیز حكیم به نائب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، وی را در جریان آخرین تحولات عرصه سیاسی و اجتماعی عراق قرار داد.
فرستاده عبدالعزیز حكیم به لبنان در این دیدار ضمن تأكید بر برگزاری انتخابات و كیفیت آن در عراق آن را امری مهم و محوری در آینده سیاسی كشور توصیف كرد و شركت تمامی مردم در این واقعه سیاسی سرنوشت‌ساز را ضروری خواند.
وی بر نظرات و دیدگاه‌های مرجعیت در عراق تأكید كرد و تبعیت از آن را یكی از عوامل مهم پیروزی مردم خواند. شیخ قبلان نیز در این دیدار بقاء كیان اسلامی و ملی مردم عراق را در گرو وحدت و سبقت از مرجعیت خواند و ارشاد‌های مرجعیت شیعه را در طول تاریخ كارساز و مهم برشمرد.
منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس اعلا