تبیان، دستیار زندگی
برای اطمینان از درک مطلب متونی که ماهیت اطلاعاتی دارند، یک چارت تهیه کنید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکته ها: چارت درک مطلب برای متون اطلاعات محور

برای اطمینان از درک مطلب متونی که ماهیت اطلاعاتی دارند، یک چارت تهیه کنید...


نکته ها: چارت درک مطلب برای متون اطلاعات محور

عمیق بخوانید: 
چارت درک مطلب برای متون اطلاعات-محور:
برای اطمینان از درک مطلب متونی که ماهیت اطلاعاتی دارند، یک چارت تهیه کنید:
 
- موضوع اصلی را از متن، بیرون بکشید.
 
- جزئیات را استخراج کنید.
 
- نکته ها را مرتب کنید.
 
- سوال یا ابهام خود را بنویسید.
 
- کاربرد موضوع را در زندگی واقعی پیدا کنید.
 
- برداشت شخصی، احساس یا دیدگاه خودتان را در مورد موضوع بنویسید.
 
 
عمیق خوانی متون اطلاعات محور، اغلب دشوار است اما به این شیوه می توانید اطمینان حاصل کنید که نکات اصلی را از متن دریافته اید و درگیر جزئیات و اطلاعات غیر لازم نشده اید. برای درک مطلب عمیق، نیاز است که با موضوع درگیر شوید، نکته ها را استخراج کنید و اطلاعات را دسته بندی کنید. همچنین سوالاتی که در ذهنتان پیش می آید یادداشت کنید تا با معلم یا همکلاسی های خود در موردشان صحبت کنید. پیدا کردن کاربرد عملی یک مضوع درسی در زندگی واقعی یا پیدا کردن ارتباط آن بحث با سایر مباحث درسی کمک می کند، یادگیری شما هر چه عمیق تر شود. در آخر، درگیری عاطفی با موضوع به ماندگار شدن مطالب در ذهن شما کمک می کند. با خودتان مرور کنید که از خواندن آن مطلب خاص، چه احساسی در شما برانگیخته شده است، شاد شدید یا به فکر فرو رفتید، موضوع شما را غمگین یا ناامید کرد یا کنجکاوی شما را برانگیخت. نظرتان را در مورد متنی که مطالعه کردید برای خودتان یادداشت کنید.
 
حالا می توانید مطمئن باشید که متن را به خوبی درک کرده اید!

مرکز یادگیری تبیان
فهیمه امرالله