تبیان، دستیار زندگی
«حسین نوروزی» استاد خط نقاشی درباره دغدغه های خط ثلث و بی توجهی مسئولان به این خط گفت: حدود ۶۰ سالی که انجمن خوشنویسان تاسیس شده است، نسبت به ثلث نویسان کم لطفی کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجمن خوشنویسان به خط ثلث بی توجهی می کند

«حسین نوروزی» استاد خط نقاشی درباره دغدغه های خط ثلث و بی توجهی مسئولان به این خط گفت: حدود 60 سالی که انجمن خوشنویسان تاسیس شده است، نسبت به ثلث نویسان کم لطفی کرده است.

بخش هنری تبیان

حسین نوروزی

«حسین نوروزی» استاد  خط  در مورد دغدغه ها و چالشهای خط ثلث گفت: خاستگاه خط ثلث ایران است و ما هنرمندان بزرگی در این زمینه  مانند «میرعلی تبریزی» ، «علاالدین تبریزی»، «شاهرخ» و ... داشته ایم. این هنرمندان خط ثلث را پرورش داد ه اند اما به هر دلیلی یک زمانی این خط منقطع می ماند و توجهی به پرورش این خط نمی شود و این خط به عثمانی می رود و در آنجا پرورش می یابد. اگر امروز گفته می شود که ثلث ترکی، ثلث فاخری است به دلیل همین حمایتها است. متاسفانه کشور ما که ادعای پروش اولیه این خط را دارد، حمایتی از این کار نکرده است و در این حدود 60 سالی که انجمن خوشنویسان تاسیس شده است، نسبت به ثلث نویسان کم لطفی کرده است. قبل از انقلاب یک نفر یا دو نفر ثلث نویس همچون استاد زنجانی داشته ایم. به مدد انقلاب اسلامی این توجه ویژه به وجود آمد و هنرمندانی در این زمینه کار کردند. افرادی مثل «حسین نجفی» که خوشنویس ثلث هستند حمایت نمی شوند.

وی همچنین در مورد جایگاه این خط گفت : زیباترین کتیبه ها در مرقد خواجه حافظ شیرازی به خط ثلث نوشته شده است. زیباترین ثلث فارسی در این مرقد استفاده شده است. متاسفانه لباسهایی که در محرم بر تن جوانان می بینیم از خطوط زیبا بی بهره بود. شما اگر «عین» ثلث را روی پیراهن یک جوان به نمایش بگذارید، قطعا پر فروش خواهد شد. خط ثلث، خط قدرت است؛ خط جوانی. هر کدام از عناصر ثلث همین ویژگی دارد. فرمهای بسیار پویا دارد. مخاطب ما شاید نتواند تشخیص دهد اما مدیران فرهنگی و هنرمندان  باید خوراک فرهنگی خوب در اختیار مخاطب قرار دهند.نمایشگاه این روزهای «حسین نجفی» با موضوع «حب الحسین» یکی از این خوراکهای خوبی است که می شود در رابطه با مفهوم سازی در عرصه تجسمی یافت. چه بهتر تولیدکنندگان لباس، معماران، کسانی که با کتیبه نویسی سروکار دارند و ... به این نمایشگاه مراجعه کنند. چرا که به نظر من «حسین نجفی» یکی از مفاخر و نوابغ ایرانی در خوشنویسی است.


منبع: تسنیم