تبیان، دستیار زندگی
ات دست و پا وتنفس تمرین حركت هواگیری در خشكی و درآب بایستی آنقدر تكرار شود كه شاگرد به راحتی اینكار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی كه می خواهد حركات  دست و پا را كه قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس

تمرین حركت هواگیری در خشكی و درآب بایستی آنقدر تكرار شود كه شاگرد به راحتی اینكار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی بعدی كه می خواهد حركات  دست و پا را كه قبلا فرا گرفته با هواگیری توام نماید با اشكال مواجه می شود . ایجادهماهنگی بین هواگیری و حركات دست و پا مستلزم تمرین زیاد درهر یك از قسمت های گفته شده است .

دركرال هماهنگی بین حركات دست ، پا و تنفس اهمیت بسیار دارد . در حالت  كلی به ازای یك دایره ی كامل كه دو دست می پیمایند پاها 6 ضربه به آب می زند و باید این ریتم مراعات شود .

در ضمن دست راستتان  را به عقب بیاورید و به محض آن كه  دست راستتان را از آب خارج می كنید صورت خود را به راست چرخانده و به سرعت از راه دهان نفس بكشید .اما هرگز سرتان را زیاد از آب خارج نسازید و حتما در این وضعیت باید  گوش چپ در آب قرار گیرد .

در مرحله ی بالا یا گفته شده مربی باید توجه داشته باشد كه حین هواگیری تكنیك حركت دست كرال سینه دچار اشتباه  نگردد واگر در این مرحله حركات دست و هواگیری خوب هماهنگ شود اضافه نمودن حركات پا  به آنها كار مشكلی نخواهد بود . اگر چه معمولا كار آموز شناگر آنقدر متوجه هواگیری می شود كه حركت پاها یا قطع شده یا ضعیف زده می شد . در این حالت است كه مربی لازم است مرتب ادامه ی حركات پا را به كارآموز گوشزد نماید و به طور دقیق  تكنیك هواگیری را زیر نظر داشته و تك تك آنها را به كارآموز هشدار دهد .اما در ضمن این حركات اخیر مرتبا هوا را از راه بینی به آب رها كنید به طورمسلم حركت تهاجمی شما در آب باعث خواهد شد كه جلوی صورت شما كمی در آب پایین رفته و عمل بازدم بهتر انجام یابد اما قسمت اعظم  هوای شش های شما وقتی خارج خواهد شد كه نوبت تنفس بعدی فرا رسد  كه در آن موقع ابتدا بقیه هوا را با سرعت تمام به وسیله ی دهان از ریه خارج كرده و سپس به سرعت نفس می كشید . لازم به یادآوری است كه هر قدر دست و یا صورت شما خارج از آب واقع شود ویا اینكه پا ضعیف زده شود از راندمان شنا می كاهد و باید با تمرینات زیاد آنها را به حداقل رساند.

بنابراین در مرحله ی آخر از كارآموز شناگر می خواهیم كه ابتدا روی آب سر بخورد و بعد پا بزند ، سپس حركت دست را به حركت پاها اضافه نماید و درهمان حال با دقت زیاد اقدام به هواگیری  نماید . به خودتان امیدوارباشید . و به یاد داشته باشید  كه گروه عجله كنندگان زود متوقف می شوند  ، این كار را آنقدر تكرار كنید و ادامه دهید تا اینكه بتواند شنای كرال سینه را به طوركامل انجام دهید

اشتباهات معمول در پای كرال سینه و روش اصلاح آن

اشتباه : زانو بیش از اندازه خم باشد و حركت از ساق پا صورت گیرد .

روش اصلاح : پاها  مستقیما در آب قرار گرفته  و حركت از ناحیه ی بالای ران شروع  شود .

اشتباه : درهنگام زدن پای كرال پاشنه ها را دور از یكدیگر نگه دارند

روش اصلاح : برای زدن پای كرال پاشنه ها از هم دور نباشند و پنجه به هم نزدیك نباشند .

اشتباه : بالا نگاهداشتن سر و صورت از سطح آب

روش اصلاح : قرار دادن صورت در آب

اشتباه : پنجه  پا كشیده شود و مچ پا حركتی انجام ندهد .

روش اصلاح : با فشار شست پا ، آب را به پایین راندن و ضمنا  نوك پا  را به داخل كشیدن

اشتباه : نزدیك بودن بیش از اندازه پاها به یكدیگر .

روش اصلاح : پاها به اندازه ی  25 تا 45 سانتی متر از یكدیگر فاصله داشته باشند .