تبیان، دستیار زندگی
رئیس گروه انجمنهای اسلامی و مراکز فرهنگی سازمان از امضای توافق نامه همکاری فی ما بین مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امضای توافق نامه همکاری مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی با موسسه تبیان

رئیس گروه انجمنهای اسلامی و مراکز فرهنگی سازمان از امضای توافق نامه همکاری فی ما بین مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان خبر داد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

همکاری

به گزارش روابط عمومی، تقی رفیع رئیس گروه انجمنهای اسلامی، کانونهای فرهنگی تبلیغی و سمن های دینی اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان در حاشیه نشست ماهیانه با اعضای هیئت رئیسه مجمع عالی کانونهای فرهنگی تبلیغی با اعلام این خبر گفت: بدنبال پیگیریهای انجام شده فی مابین مجمع عالی کانونهای فرهنگی تبلیغی و موسسه تبییان با هدف همکاری جهت تولید محتوا، دریافت خدمات فنی، استفاده از ظرفیتهای متقابل، توسعه فعالیت طرفین در فضای مجازی و انجام فعالیت های مشترک در حوزه های مرتبط با مجمع عالی کانونهای کشور و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، پیش نویس توافق نامه همکاری فی ما بین مجمع عالی کانون های فرهنگی تبلیغی کشور وموسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تهیه شده است.

وی ادامه داد: مجمع عالی کانونهای فرهنگی تبلیغی از جمله تشکلهای میانی تخصصی وابسته به سازمان است که تحت نظارت اداره کل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی فعالیت می کند.