تبیان، دستیار زندگی
قبیله گرایی یکی از ویژگی های انسان شناختی در دوران مختلف بوده است. حمایت همه جانبه مردم یک قبیله از بزرگ و رئیس خود مهم ترین کارکرد اجتماعی و انسان شناختی قبیله گرایی است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آل مراد چه کسانی بودند؟

قبائل در زمان گذشته کارکرد اجتماعی مثبت و منفی خود را داشته است. آل مراد یکی از قبائلی است که کارکرد مثبت خود را ثابت کرده است.

فرآوری: محمد باعزم-بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
م

قبیله گرایی به دو صورت مثبت و منفی در اعصار گذشته وجود داشته است. اسلام قبیله گرایی منفی که همان تبعیت محض و بی چون و چرای از رئیس خود در شرایط مختلف است را قبول ندارد اما در عوض برخی از کارکرد های اجتماعی قبیله گرایی را ارج می نهد. به عنوان نمونه می توان گفت که پیروزی پیامبر اسلام و شناخته شدن ایشان به عنوان آخرین پیامبر خدا بدون حمایت بنی هاشم، میسر نمی گشت. این ویژگی تا مدت ها پس از رحلت پیامبر نیز ادامه داشته است. یکی از این کارکرد های مثبت قبیله گرایی را می توان در حمایت از مردم مختلف کوفه در حمایت های آنان دانست. یکی از این قبائل، قبیله آل مراد است.

قبیله آل مراد

نام قبیله ای که هانی بن عروه، بزرگ و رئیس آن در کوفه بود.هانی هر گاه ندا می داد، چهار هزار مسلح و هشت هزار پیاده تحت فرمانش جمع می شدند.وقتی هانی را برای گردن زدن به بازار کوفه بردند، هانی آل مراد را صدا کرد، ولی کسی از بیم جان خویش به حمایتش برنخاست. هانی در ایام حضور مسلم بن عقیل در کوفه، میزبان او بود، و پیش از مسلم دستگیر و شهید شد.

قبیله گرایی یکی از ویژگی های انسان شناختی در دوران مختلف بوده است. حمایت همه جانبه مردم یک قبیله از بزرگ و رئیس خود مهم ترین کارکرد اجتماعی و انسان شناختی قبیله گرایی است.

هانی بن عروه که بود؟

هانی بن عروة، از بزرگان کوفه و از یاران خاص امام علی (علیه السلام) بود. هانی بن عروة مرادی، از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) و حضرت علی (علیه السلام) و از قاریان و بزرگان کوفه به شمار می رفت. او سخت پایبند تشیع بود. هانی از بزرگان -قبیله- بنی مراد بود و رهبری آن ها را به عهده داشت و چنان بود که هنگام سوار شدن چهار هزار سواره و هشت هزار پیاده با او حرکت می کردند و هر گاه هم پیمانان خود از قبیله کنده را فرا می خواند سی هزار نفر گرد او جمع می شدند، و نزد مردم کوفه، بسیار وجیه بود. از یاران خاص امیر مومنان علی (علیه السلام) بود که در جنگ های آن حضرت (علیه السلام) شرکت داشت.

همراهی با نهضت امام حسین(علیه السلام)

هانی با این که در روز عاشورا نبود اما با قیام امام حسین (علیه السلام) همراهی کرد. او میزبان مسلم بن عقیل بود. مسلم بن عقیل، سفیر امام حسین (علیه السلام) که در ابتدای ورود به کوفه به منزل مختار ثقفی وارد شده بود، (ابن سعد می گوید: حسین بن علی (علیه السلام) مسلم بن عقیل را به کوفه گسیل داشت و به او فرمود که در خانه هانی بن عروه مرادی منزل کند.) با ورود حاکم کوفه؛ یعنی عبیدالله بن زیاد به شهر کوفه، مسلم برای ادامه فعالیت هایش، منزل مختار را ترک کرد و وارد منزل هانی بن عروه شد که به نظر می رسید، امنیتش از جاهای دیگر بیشتر بود. از این پس، منزل هانی پایگاه شور و حضور مردم کوفه شد. گزارش شده هیجده هزار تن از کوفیان به صورت مخفی با مسلم بن عقیل بیعت کردند.


منابع:
اسلام کوئست
دانشنامه حوزوی
دانشنامه عاشورا

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.