تبیان، دستیار زندگی
ب علامه فضل الله ازعلمای برجسته لبنانی حق وتوی آمریكا را سلاحی برای از بین بردن حقوق ملت ها دانست . پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط ضمن درج این مطلب نوشت محمد حسین فضل الله از روحانیون برجسته لبنان درباره استفاده از ساز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیة الله محمد حسین فضل الله : حق وتو سلاحی برای آمریکا ب

علامه فضل الله ازعلمای برجسته لبنانی حق وتوی آمریكا را سلاحی برای از بین بردن حقوق ملت ها دانست . پایگاه اینترنتی روزنامه الشرق الاوسط ضمن درج این مطلب نوشت محمد حسین فضل الله از روحانیون برجسته لبنان درباره استفاده از سازمان ملل برای تامین منافع آمریكا و اجرای طرح های اسرائیل هشدار داد.
وی درباره نقش سازمان ملل در قبال استفاده آمریكا از حق وتو برای حمایت از اسرائیل گفت : سازمان ملل دیگر از ملت فلسطین حمایت نمی كند.
علامه فضل الله گفت : آمریكا در 50 سال گذشته برای جلوگیری از محكومیت تجاوزات اسرائیل 42 مرتبه از حق وتو استفاده كرده است .
بدین ترتیب حق وتو به سلاحی برای از بین بردن حقوق مشروع ملت ها تبدیل شده است .