تبیان، دستیار زندگی
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان در سال 95 با رویکرد جدید آموزشی، با حضور دکتر قنبری روانشناس بالینی و مشاور ازدواج و همچنین جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان در اصفهان و با موضوع روانشناسی ازدواج تشکیل شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان

دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان در سال 95 با رویکرد جدید آموزشی، با حضور دکتر قنبری روانشناس بالینی و مشاور ازدواج و همچنین جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان در اصفهان و با موضوع روانشناسی ازدواج تشکیل شد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان

به گزارش روابط عمومی دفتر تبیان اصفهان، این کارگاه ابتدا با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس مهندس حکمت منش ضمن عرض خیر مقدم و خوش امد گویی به واسطین به توضیحاتی راجع روند کارگاه های آموزشی پرداخت.
در ادامه این گارگاه دکتر قنبری ،به ارائه توضیحاتی باموضوع کارگاه قبلی در خصوص تجارب واسطه گری در حوزه روانشناسی و شیوه های مختلف برخورد با درخواستهای واجدین وهمچنین معیار های ازدواج سالم نمود.
در پایان این نشست به سوالات واسطین حاظر در جلسه پاسخ داده شد.

دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان
دومین دوره گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان