تبیان، دستیار زندگی
همزمان با برپایی دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نشست هایی با موضوع «خانواده و سبک زندگی دیجیتالی» از چهارم تا هفتم آبان ماه، با حضور اساتید و کار شناسان حوزه رسانه برگزار می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بحث درباره سبک زندگی دیجیتال در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال

همزمان با برپایی دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال نشست هایی با موضوع «خانواده و سبک زندگی دیجیتالی» از چهارم تا هفتم آبان ماه، با حضور اساتید و کار شناسان حوزه رسانه برگزار می شود.

هومن بهلولی- روابط عمومی

سبک زندگی دیجیتال در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

به گزارش تبیان، در نشست های خانواده که توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود با موضوع رسانه های مجازی و محوریت «تربیت» بوده که اساتید و کار شناسان حوزه رسانه حضور دارند.

در نشست های دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال که امسال با شعار «سواد رسانه ای و مسئولیت های اجتماعی» برگزار می شود، با هدف ارتقای دانش تخصصی و سواد رسانه ای خانواده بوده، که در این نشست ها دکترعبدالرضا کردی دبیر و معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران با عنوان «تحکیم و تزلزل خانواده در فضای مجازی» وهمچنین «فضای ابری، فضای مجازی و تحولات تربیتی» را تبیین می کند و دکتر احمد قدیری کار شناس حوزه رسانه، «تکنیک های عملیات روانی در حوزه رسانه و خبر»، «دشمن شناسی کودک در حوزه رسانه های هنری» و «تهدیدات فرهنگی ماهواره و شبکه های اجتماعی بر خانواده» را تشریح می کند.

در روز پنجم آبان ماه دکترمحمد صادق کوشکی «پیامدهای استفاده کودکان از فضای مجازی در حوزه تعلیم و تربیت» را بررسی می کند و دکتر محسن لواسانی سخنان خود را با موضوع «فرزندان متفاوت و شیوه های تربیتی اثربخش در دنیای مجازی» را ارائه می دهد و دکترمحمد حسن قدیری ابیانه نیز مطالب خود را با عنوان «نقش خانواده در پیشرفت جوامع» را در روز آخر نمایشگاه برای مخاطبان بیان می کند.

دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از 3 تا 7 آبان ماه 95درمحل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) در خیابان شهید بهشتی برپا می شود و نشست های خانواده و سبک زندگی دیجیتالی همه روزه در طول برگزاری نمایشگاه در ساعات 16 تا 17 و 18. 30تا 19. 30 برگزار می شود.