تبیان، دستیار زندگی
سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : تبیان را به خوبی می شناسم و از آن استفاده می کنم. تبیان همواره یکی از سایت های فعال در فضای مجازی است که مخاطبان فراوانی دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبیان را می شناسم و از آن استفاده می کنم

سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : "تبیان را به خوبی می شناسم و از آن استفاده می کنم. تبیان همواره یکی از سایت های فعال در فضای مجازی است که مخاطبان فراوانی دارد."

آزاده مرنی-بخش ارتباطات تبیان

تبیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سایت تبیان، فیلم، صوت، تصویر، صالحی، سرپرست، تکیه، آخرین اخبار

"سید عباس صالحی" ؛ سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید از غرفه ی تبیان در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال ضمن آشنایی با دستاوردهای این موسسه ؛ گفت : سایت تبیان را به خوبی می شناسم و از آن استفاده می کنم. تبیان همواره یکی از سایت های فعال در فضای مجازی است که مخاطبان فراوانی را در داخل و خارج از کشور دارد.
تبیان به عنوان یکی از رسانه های دیجیتالی کشور ، از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است که البته تا چندی پیش اکثریت آن را به عنوان رسانه ای می شناختند که بر پایه ی محتوا پی شمی رود در حالی که این سایت با توجه به نیاز مخاطب و تغییرات عرصه ی ارتباطات ؛ روند خود را عوض می کند تا بهترین و جامع ترین پاسخ را به خواسته ی کاربران بدهد.
سایت تبیان در حال حاضر با افزایش فعالیت های خود در بخش های فیلم ، صوت و تصویر رویکردی نوین و مخاطب پسند را در پیش گرفته است. امید آن دارین این راه ادامه یابد.