تبیان، دستیار زندگی
آ آیت الله جوادی آملی روز دوشنبه در دیدار مجمع طلاب و فضلایآملی مقیم قم گفت: گروهی از طلاب با هجرت به مناطق محروم و روستا به تبلیغ دینمشغولند. ممكن است جایگاه این افراد بی‌نام و نشان از برخی نام‌داران در آخرتبالاتر باشد . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جوادى آملى خطاب به طلاب : انتخاب شما امتیاز به حساب مى آ

آیت الله جوادی آملی روز دوشنبه در دیدار مجمع طلاب و فضلایآملی مقیم قم گفت: گروهی از طلاب با هجرت به مناطق محروم و روستا به تبلیغ دینمشغولند. ممكن است جایگاه این افراد بی‌نام و نشان از برخی نام‌داران در آخرتبالاتر باشد.
استاد حوزه علمیه قم به اهمیت تحصیل علم اشاره كرد و افزود:طلابی كه از شهرهای مختلف برای تحصیل به قم سفر می‌كنند باید بدانند كه برای تأمیننیاز علمی جامعه گام برداشته‌اند پس باید با جدیت درس بخوانند جامعه نیازمند محقق،مبلغ، نویسنده، مؤلف، پژوهشگر و امام جماعت است.
وی با بیان این مطلب كه هرچهكار با خلوص‌ نیت صورت گیرد آثارش بیشتر است، گفت: خیلی از افراد در حوزه‌ها داراینام و نشان هستند و خیلی‌ها نیز با مستقر شدن در روستاها و شهرهای كوچك خود را وقفمردم كرده‌اند. اینكه كدامیك موفق‌تر و پیروزتر باشند در آخرت مشخص می‌شود. اماامكان آن بسیار هست كه امام جماعتی كه در روستایی دور به امر تبلیغ مشغول است ازنام‌داران حوزه در آخرت موفق‌تر باشد.
آیت الله جوادی آملی خطاب به طلاب گفت:اینكه خداوند در بین این همه جمعیت شما را برای پیمودن این مسیر انتخاب كرده، نوعیامتیاز به حساب می‌آید. شما را دعوت كرده‌اند پس از این فرصت استفاده كنید. ویافزود: اگرچه ما طلاب و روحانیون نمی‌توانیم به مقام قرب خدا كه انبیا و اولیاداشتند، دست یابیم حداقل می‌توانیم به قرب ولی‌مان برسیم و آن زمان است كه رفتار واعمالمان به گونه‌ای خواهد بود كه جامعه نیز آن را از جان و دل می‌پذیرد.
ویادامه داد: حضرت ولی عصر ـ عج ـ قدوم ما را استوار و خطا در اعمالمان را تصحیحمی‌كند تا به بی‌راهه نرویم. در آن زمان است كه وجود ما در شهر و روستا مبلغ خواهدبود. زمانی روحانیت در جامعه بسیار عزیز است كه به ولی عصر ـ عج ـ نزدیك‌ترباشد.
وی گفت: زمانی بود كه مردم به هنگام دیدن روحانی صلوات می‌فرستادند زیراروحانیون در ایامی كه رضا‌خان سخنرانی‌ها و مجالس‌ را ممنوع كرده بود، تمام فشارهارا تحمل و دین را حفظ كردند. هم اكنون هم امكانات برای همه اقشار بویژه روحانیونمهیا است. باید از این امكانات به نحو احسن استفاده كرد.
آیت الله جوادی آملیافزود: آنچه كه در زندگی باید اصل باشد نور و رسیدن به نور است. با زندگی ساده ومعقول به این درجه می‌توان رسید. دو نوع دعا باید كرد، یكی اینكه خداوند دل‌ها راپر از معرفت كند و دیگری اینكه خداوند رغبت به دنیا را از دلمان بگیرد.
وی بهجایگاه رفیع دعای افتتاح و دعای آل یاسین اشاره كرد و گفت: دعای افتتاح سرتاسر نوراست. انسان را اهل نیاز و ناز می‌كند. خود حضرت این دعا را خوانده و به شیعیان نیزسفارش كرده است كه این دعا را بخوانند. حتی مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی هم در اینادعیه مطرح است.
منبع : رسا