تبیان، دستیار زندگی
یر این روزها قتل عام هائى در فلسطین اشغالى و عراقو پاكستان رخ مى دهد كه هر انسان آزاده اى را تكان مى دهد; قتل عام هائى كه صدهاكشته و بیش از آن مجروح بجاى گذارده است. بخشى از آن مستقیماً به دست «اسرائ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیانیه آیت الله مكارم شیرازى به مناسبت قتل عامهاى اخیر

این روزها قتل عام هائى در فلسطین اشغالى و عراقو پاكستان رخ مى دهد كه هر انسان آزاده اى را تكان مى دهد; قتل عام هائى كه صدهاكشته و بیش از آن مجروح بجاى گذارده است.
بخشى از آن مستقیماً به دست «اسرائیل» و «امریكا» در سرزمین مظلوم فلسطین، وشهرهاى «سامرا» و «شهرك صدر» در عراق، و بخشى دیگر به وسیله عمال آنها در «پاكستان»در مساجدى كه گروهى از مسلمین شیعه مشغول راز و نیاز به درگاه پروردگارند، انجاممى شود.
سكوت مجامع بین المللى و دبیر كل سازمان ملل و مخصوصاً دولت هاى اسلامى دربرابر این قتل عام ها براستى حیرت انگیز و وحشتناك است.
حتى از رسانه هاى داخلى كشور ما و دولت جمهورى اسلامى محكوم كردن ساده پذیرفته نیست. چرا فریاد بلند نمى كنند؟؟!! علماى تمام جهان اسلام باید بر سر دولت هاى خود، مخصوصاً آنها كه رابطه با اسرائیل و امریكا دارند فریاد بكشند و افكار عمومى دنیا را با اعتراض هاى شدید خود بر ضد این جنایتكاران بشورانند!
تا كى باید«من خوف الذل فىالذل»باشیم تا كى خاموش بنشینیم و مسلمین را قتل عام كنند؟؟؟!!!
وقتییك خبرنگار جان خود را از دست مى دهد،دولت هاى اروپایى و امریكایى و رسانه هاى آنها در شرق و غرب جهانعكس العمل نشان مى دهند.
چرا در برابر قتل عام صدها نفر كه اكثر آن كودكان و غیر نظامیان هستندخاموشند؟!
حقیقت این است كه غربى ها از قوت گرفتن جهان اسلام ناخشنودند هر قدر ازمسلمین كشته و قتل عام شود آنها با سكوت خود از آن استقبال مى كنند و این است مفهومحمایت از حقوق بشر و دمكراسى آنها.
آمریكائى ها با جنایات خود در عراق، و با حمایت ازجنایات اسرائیل بیشترین نفرت را در جهان اسلام براى خود خریدند و مسلمانان دشمناناصلى خود را شناختند، و دیگر جائى براى آنها در این منطقه نیست.
ما امیدواریم این نفرت عمومى تبدیل به یك حركت اعتراض آمیز سراسرى گردد ونقطه ختمى بر این جنایات شود; و ما النصر الامن عند الله
قم - حوزه علمیّه
ناصر مكارم شیرازى