تبیان، دستیار زندگی
مقام معظم رهبری می فرمایند : اگر من وقت داشتم ؛ خودم مسئولیت این فضا را بر عهده می گرفتم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : آزاده مرنی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری در غرفه تبیان

مقام معظم رهبری می فرمایند : "اگر من وقت داشتم ؛ خودم مسئولیت این فضا را بر عهده می گرفتم."

مصاحبه: آزاده مرنی -بخش ارتباطات تبیان

شهرداری، شهرداری تهران، صلاحی، رهبر، رهبر انقلاب، فضای مجازی، وب، بازی کودکان، جهان

"دکتر محمود صلاحی"رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،امروز در بازدید از غرفه تبیان در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت : "این قبیل نمایشگاه ها یکی از راه های معرفی فضای مجازی و اطلاع رسانی های تخصصی در این زمینه است و از آنجایی که جهان به سوی مجازی سازی پیش می رود ما هم نباید از این فضا غافل بمانیم. جهان در زمینه ی وب ، بازی کودکان در فضای مجازی و ... به صورت جهشی پیش می رود پس ما هم باید این روند را جدی تر گرفته و توان خود را در پیشبرد اهداف فرهنگی در فضای اینترنتی ، به کار بندیم."
صلاحی در ادامه گفت : وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند : "اگر من وقت داشتم ؛ خودم مسئولیت این فضا را بر عهده می گرفتم." نشان از اهمیت خاص این فضا و ضرورت اطلاع رسانی های لازم در این زمینه و استفاده ی درست از آن دارد.
وی در ادامه گفت : "رسانه های دیجیتال به قوت خود خوب پیش می روند اما دولت باید حمایت خود را از این جریال بیشتر کند تا نتیجه ی مطلوبی حاصل گردد.هر چه ما این فضا را جدی تر بگیریم و اطلاع رسانی را افزایش دهیم راه را بر نفوذ دشمنان بسته و بهترین استفاده را از این فضا خواهیم داشت."
وی یکی از اساسی ترین اولویت های فعالان رسانه های دیجیتالی را سبک زندگی ایرانی ٓ اسلامی برشمرد و توصیه کرد تا با فرهنگ سازی اسلامی برنامه ها و طرح های "تهاجم فرهنگی" را خنثی نماییم.