تبیان، دستیار زندگی
این بازی به این صورت است که شما در هر بخش یک فصل از سال را مشاهده می کنید. در این قسمت با انتخاب هر فصل شما می توانید یک عمل را انجام دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی ٤ عمل اصلی فصل ها

بازی 4 عمل اصلی فصل ها

یکی از مواردی که در ریاضیات بسیار مهم و مورد توجه است مبحث ٤ عمل اصلی می باشد. در این قسمت ما برای شما دانش آموزان یک بازی جذاب و مهیج قرار داده ایم تا دانش  آموزان با انجام این بازی بتوانند در این مبحث تسلط کامل را پیدا کنند.
این بازی به این صورت است که شما در هر بخش یک فصل از سال را مشاهده می کنید. در این قسمت با انتخاب هر فصل شما می توانید یک عمل را انجام دهید. در ایتدای ورود به سایت شما وارد یک قسمت می شوید که از شما می خواهد یک شماره یا یک اسم را به دلخواه وارد کنید. در اینجا بعد ز انتخواب نام و وارد شرن به صفحه بعد، شما یک دایره را مشاهده کنید که هر بخش نشان دهنده یک فصل می باشد. در این بخش شما با انتخاب هر بخش وارد یک فصل از سال می شوند.
انتخاب هر فصل برای انجام یکی از  ٤ عمل اصلی می باشد، بعد از وارد شدن به صفحه شما با چهار شکل مواجه می شوید که با انتخاب هر کدام می توانید یکی از ٤ عمل اصلی را بازی کنید.

با انتخاب گزینه suma شما وارد فصل تابستان می شود در این بخش بازی به این صورت است که ٢ عدد در پایین صفحه نوشته شده، دانش آموزان باید حاصل جمع را از میان قطره های باران که از که از آسمان به زمین می آیند انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید . با انتخاب گزینه  multipicaion شما وارد فصل بهار می شود در این بخش بازی به این صورت است که یک عدد در مرکز گل  نوشته شده، , روی هر گلبرگ یک عدد دانش آموزان باید حاصل ضرب مرکز گل با گلبرگ ها را حساب کند و از کنار بازی گلبرگ هایی که جواب هستند را انتخاب کرده و در سر جای مناسب قرار بدهند. با انتخاب گزینه resta شما وارد فصل پاییز می شود در این بخش بازی به این صورت است که ٢ عدد در پایین صفحه نوشته شده، دانش آموزان باید حاصل تفریق را از میان برگ هایی که روی هوا هستند انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید .  با انتخاب گزینه Division شما وارد فصل زمستان می شود در این بخش بازی به این صورت است اعدادی روی گلوله های برف نوشته شده دانش آموزان باید حاصل تقسیم  اعداد نوشته شده روی قسمت های مختلف آدم برفی را حساب کرده و  گلوله های برفی که جواب آن ها درست می باشند را در محل  مورد نظر قرار دهید تا آدم برفی کامل شود. در صورت نوشتن پاسخ نادرست بعد از انجام ٣ بار به اول بازی بر می گردید.


برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.مرکز یادگیری سایت تبیان-علی کلوت