تبیان، دستیار زندگی
یا همسایه ای داشته اید که صدای موسیقی را آن قدر بلند کرده که مانع خواب شما شده است یا فردی که با وجود مقصر بودن آشکارش در تصادف، خود را بی تقصیر می داند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چطور با آدم های خودخواه مواجه شویم؟

یا همسایه ای داشته اید که صدای موسیقی را آن قدر بلند کرده که مانع خواب شما شده است یا فردی که با وجود مقصر بودن آشکارش در تصادف، خود را بی تقصیر می داند.

بخش خانواده ایرانی تبیان
آدم‌های خودخواه

یا همسایه ای داشته اید که صدای موسیقی را آن قدر بلند کرده که مانع خواب شما شده است یا فردی که با وجود مقصر بودن آشکارش در تصادف، خود را بی تقصیر می داند.

چنین افرادی را ما خودخواه، بی ادب یا حق به جانب می نامیم. این صفات تا حدی همپوشانی دارند، اما می توان آن ها را جداگانه تعریف کرد.

افراد خودخواه دو ویژگی بارز دارند، یکی اینکه علاقه و توجه افراطی و انحصاری به خودشان نشان می دهند و دیگر اینکه برای نیازها و عواطف افراد دیگر ارزشی قائل نیستند. افراد بی ادب هم به حقوق و عواطف دیگران توجهی ندارند، درعین حال بی ادبی با پست بودن، رعایت نکردن آداب و بی نزاکت و فرهنگ بودن هم همراه می شود. افراد حق به جانب بدون اینکه حق داشتن چیزی یا انجام کاری را داشته باشند، خود را در این موارد مستحق می دانند.

کودک در ابتدای رشد روانی اش خود را مرکز جهان می شمارد. این مرحله را گاهی خودشیفتگی یا خودخواهی طبیعی می نامند، اما هنگامی بزرگ می شویم، یاد می گیریم که ما مرکز جهان نیستیم و باید خواسته هایمان را مهار کنیم.

بزرگ سالان خودخواه درواقع در گذر از این مرحله رشد روانی ناموفق بوده اند.

اما چطور باید با افراد خودخواه، حق به جانب و بی ادب روبرو شویم. عمل به این توصیه ها به شما کمک می کند که بتوانیم از پس چنین افرادی برآییم:

۱- نادیده گرفتن: یکی از شگردهای موفق در مواجه با افراد بی ادب بی توجهی به آن ها است. افراد بی ادب اغلب از آزار دیدن و ناراحتی دیگران خشنود می شوند. آنان می خواهند جنجال به راه بیندازند و توجه ها را به خودشان جلب کنند. بنابراین بی توجهی به این افراد با احتمال بیشتری نسبت به درگیر شدن با آنان باعث می شود، آنان دست از کارهایشان بردارند.

۲- تذکر دادن: گاهی رفتار بی نزاکت یک فرد ناشی از ناآگاهی اوست و دادن تذکر به او ممکن است مشکل را حل کند. البته باید تذکر دادن را به شیوه ای ملایم و دوستانه انجام دهید تا باعث برآشفتگی طرف مقابل نشوید.

۳- آماده بودن: اگر واقعاً بخواهید با افراد خودخواه بر سر رفتارشان درگیر شوید، باید خودتان را آماده یک جدال پرجنجال و آزارنده کرده باشید ٍ، جدالی که درنهایت ممکن است با آشفتگی بیشتر شما پایان یابد.

۴- پشتیبان پیدا کردن: اگر تذکرهای فردی تان باعث توقف رفتار فرد خودخواه نمی شود، بهتر است از پشتیبانی افراد دیگری که متوجه بی ادبانه بودن این رفتار هستند، استفاده کنید.

۵- قانع شدن: توانایی های شما حدود معینی دارد و شما نمی توانید جلوی همه افراد خودخواه را بگیرید. حتی اگر چنین افرادی به ظاهر موفق شوند، باید درک اخلاقی خود از درستی و نادرستی را حفظ کنید.منبع:همشهری انلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.