تبیان، دستیار زندگی
مهری و سعید 18 سال پیش با هم ازدواج کرده بودند. زن نه تنها به سعید، که اساساً به ازدواج علاقه ای نداشت، بیشتر دوست داشت ادامه تحصیل بدهد و کار کند. او به پدر درگذشته اش علاقه زیادی داشت و خاطرات شیرینی از سال های حیات پدر در کودکی و نوجوانی داشت. یک شب پد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مردی که می خواهد رمز گوشی همسرش را کشف کند

مهری و سعید 18 سال پیش با هم ازدواج کرده بودند. زن نه تنها به سعید، که اساساً به ازدواج علاقه ای نداشت، بیشتر دوست داشت ادامه تحصیل بدهد و کار کند. او به پدر درگذشته اش علاقه زیادی داشت و خاطرات شیرینی از سال های حیات پدر در کودکی و نوجوانی داشت. یک شب پدر را در خواب دیده و تصمیم گرفته بود به خواسته پدرش در مورد ازدواج با سعید جواب مثبت بدهد. او به قاضی گفت در این 18 سال هیچ وقت طعم شیرین زندگی مشترک را نچشیده، اما به احترام پدر و به خاطر آینده بچه ها سختی های زندگی با همسرش را تحمل کرده است.

بخش اجتماعی تبیان
طلاق

به گزارش تبیان به نقل از خبر آنلاین: زنی که رئیس شعبه بانک است. به جای رفتن به محل کارش، به دادگاه خانواده آمده بود تا مهریه 588 سکه ای اش را از شوهرش مطالبه کند.
«مهری» زنی 45 ساله بود که پس از سال ها کارمندی - به دلیل تلاش و وظیفه شناسی - توانسته بود رئیس شعبه شود و همانقدر که دو دختر 9 و 16 ساله اش از این بابت خوشحال بودند، همسرش راضی به نظر نمی رسید. شوهرش «سعید»، مردی بود دو سال بزرگتر از او، با تحصیلات سوم راهنمایی و شغل آزاد.
زن و شوهر در گوشه ای از راهروی طبقه چهارم مجتمع قضایی ونک ایستاده بودند. مهری سرش را پایین انداخته و به نقطه ای زُل زده بود اما سعید دائماً جا به جا می شد، به این طرف و آن طرف نگاه می کرد و در لحظاتی که جُم نمی خورد، با انگشتان دستش بازی می کرد و زیر لب گاهی چیزی می گفت.
وقتی نوبت رسیدگی به پرونده آنها رسید، «حسن عموزادی» قاضی شعبه 268 آنها را صدا زد و خواست وارد اتاق شوند و در جایگاه بنشینند، زن نشست اما مرد ترجیح داد سر پا بایستد. براساس پرونده؛ مهری دادخواست مطالبه مهریه اش را به دادگاه ارائه کرده بود که 588 سکه طلا می شد و این در حالی بود که آنها چند ماه پیش از همین دادگاه رأی طلاق گرفته بودند ولی به دلیل مراجعه نکردن به محضر این حکم باطل شده بود.

مهری و سعید 18 سال پیش با هم ازدواج کرده بودند. زن نه تنها به سعید، که اساساً به ازدواج علاقه ای نداشت، بیشتر دوست داشت ادامه تحصیل بدهد و کار کند. او به پدر درگذشته اش علاقه زیادی داشت و خاطرات شیرینی از سال های حیات پدر در کودکی و نوجوانی داشت. یک شب پدر را در خواب دیده و تصمیم گرفته بود به خواسته پدرش در مورد ازدواج با سعید جواب مثبت بدهد. او به قاضی گفت در این 18 سال هیچ وقت طعم شیرین زندگی مشترک را نچشیده، اما به احترام پدر و به خاطر آینده بچه ها سختی های زندگی با همسرش را تحمل کرده است

قاضی ابتدا از زن خواست درباره خواسته اش توضیح دهد. زن از جایش بلند شد و گفت: «من و همسرم مشکلات زیادی داریم که باعث شد تا مرز طلاق هم برویم. متأسفانه او بسیار عصبی و بداخلاق است و به هر بهانه ای سعی می کند روح و روانم را تحت فشار قرار دهد. در پرونده قبلی ما توافق کردیم که از هم جدا شویم اما بعد از اینکه رأی طلاق را گرفتیم، قول داد رفتارش را عوض کند و من هم به خاطر بچه هایم کوتاه آمدم، اما نه تنها رفتارهای گذشته اش را تکرار کرده، بلکه به من تهمت های اخلاقی می زند و از تحقیر کردنم اِبایی ندارد...»
مرد به سمت میز قاضی خیز برداشت و گفت: «آقای قاضی، دروغ می گوید، ما بعد از دریافت حکم طلاق با هم به مسافرت رفتیم و خوب و خوش برگشتیم اما نمی دانم چه شد که یک احضاریه به دستش رسید و از آن روز می خواهد مهریه اش را بگیرد.»
 زن نیشخندی زد و سرش را تکان داد: «یادت رفته در مسافرت چند بار جلوی فامیل های خودت آبرو ریزی کردی؟ یادت رفته به هر بهانه ای داد و قال راه می انداختی؟ بیچاره دخترهایمان که از مسافرت رفتن با پدرشان توبه کرده اند.» بعد رو به قاضی کرد و گفت: «من نه دنبال مهریه هستم و نه دنبال طلاق. بچه هایم را دوست دارم و به خاطر آنها حاضر شدم کوتاه بیایم و به مسافرت برویم. چند میلیون تومان هزینه مسافرت با هواپیما، هتل و خورد و خوراک را دادم شاید همه چیز درست شود، اما نشد. از آن روز که برگشتیم یک روز می گوید چرا از سر کار دیر آمدی؟ یک روز می گوید چرا زود رفتی؟ یک بار یک بهانه دیگر می آورد. خب من مدیر یک بانکم و ممکن است یک روز جلسه کاری پیش بیاید. یک روز هیأت مدیره احضارم کند و...»
مرد در همین لحظه عصبانی شد و گفت: «اصلاً کی گفته کار کنی؟»
و زن در ادامه بحث جواب داد: «من از روز اول که به خواستگاری ام آمدی کار می کردم. یادت رفته چند بار آمدی و رفتی؟ چند بار واسطه فرستادی؟ یادت رفته قول دادی در مورد کارم مشکلی نداشته باشی؟ واقعاً فکر کردی با شندرغاز درآمد تو می توانیم آینده بچه ها را تأمین کنیم؟» به اینجای حرف که رسید مرد از جایش جهید و روی پای زن افتاد. کفش هایش را بوسید و داد زد: «دلت می خواهد به پایت بیفتم و التماس کنم؟ باشد می افتم...» قاضی عموزادی آنها را به آرامش فراخواند و از آنها خواست در جایشان بنشینند. زن در سکوت روی صندلی جای گرفت و چیزی نگفت. اما مرد همان جا ایستاد و در حالی که دستانش به آرامی می لرزید، بریده بریده زیر لب چیزی گفت. حتی چشمانش دو دو می زد. چند لحظه بعد سکوت اتاق را فراگرفت.
مهری و سعید 18 سال پیش با هم ازدواج کرده بودند. زن نه تنها به سعید، که اساساً به ازدواج علاقه ای نداشت، بیشتر دوست داشت ادامه تحصیل بدهد و کار کند. او به پدر درگذشته اش علاقه زیادی داشت و خاطرات شیرینی از سال های حیات پدر در کودکی و نوجوانی داشت. یک شب پدر را در خواب دیده و تصمیم گرفته بود به خواسته پدرش در مورد ازدواج با سعید جواب مثبت بدهد. او به قاضی گفت در این 18 سال هیچ وقت طعم شیرین زندگی مشترک را نچشیده، اما به احترام پدر و به خاطر آینده بچه ها سختی های زندگی با همسرش را تحمل کرده است.
 قاضی عموزادی به آنها توضیح داد که حکم قبلی در مورد طلاق باطل شده و از آنجا که مهریه بر عهده زوج است باید سعید خودش را برای پرداخت مهریه آماده کند. سعید به جای توجه به موضوع بار دیگر اختلاف های رخ داده در مسافرت را پیش کشید و  به مهری هم چیزی گفت. این بار مرد گفت: «اگر مشکلی نداری چرا روی گوشی ات رمز گذاشته ای؟» و زن جواب داد: «به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده در سرقت یا گم شدن، همه آدم ها رمز می گذارند. مسأله تو رمز گوشی یا خرید کردن ما در مسافرت نیست. تو به همه کس و همه چیز شک داری و نمی فهمی که نباید به همسرت هر تهمتی را بزنی...»
بحث میان آنها ادامه داشت تا اینکه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد تا رأی دادگاه را در روزهای آینده اعلام کند. قبل از ترک اتاق به آنها توصیه کرد به مشاور خانواده یا روانشناس مراجعه کنند، اما مرد بسرعت جواب داد: «آنجا هم رفتیم، اما یک نفر به من گفت تو هر کاری کنی، این زن برای تو زن نمی شود.» زن هم در حالی که از دادگاه خارج می شد، سرش را تکان داد و اشک چشمانش را آرام پاک کرد.


منبع: خبرانلاین