تبیان، دستیار زندگی
رفتم بگیرم ...از یک مغازه
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاریخ مصرف

تاریخ مصرف

تاریخ مصرف

رفتم بگیرم 
از یک
مغازه
 
یک شیشه ی شیر 
با دوغ تازه
 

تاریخ مصرف

دیدم که شیرش 
دارد کمی کف
 
اصلا ندارد 
تاریخ مصرف
 
تاریخ مصرف
دوغش دروغ است 
مانند آب است
 
بقال کوچه 
جنسش خراب است
 
تاریخ مصرف

koodak@tebyan.com
تهیه: مینو خرازی- شاعر: غلامرضا بکتاش

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.