تبیان، دستیار زندگی
بحث و بررسی موضوع حائر، در حقیقت گفت وگو از مقدّس ترین بقعه و بارگاه، در دین مبین اسلام است. همان جایی که در شرافت و منزلت، باکعبه معظّمه برابری می کند و بانور هدایت و آزادگی، بر جای جای کشورهای اسلامی از شرق تا غرب، فضیلت و برتری یافته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حائر و حرمت و قداست آن در دین اسلام

بحث و بررسی موضوع حائر، در حقیقت گفت وگو از مقدّس ترین بقعه و بارگاه، در دین مبین اسلام است. همان جایی که در شرافت و منزلت، باکعبه معظّمه برابری می کند و بانور هدایت و آزادگی، بر جای جای کشورهای اسلامی از شرق تا غرب، فضیلت و برتری یافته است.

فرآوری: محمد باعزم- بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان
ت

بحث و بررسی موضوع حائر، در حقیقت گفت وگو از مقدّس ترین بقعه و بارگاه، در دین مبین اسلام است. همان جایی که در شرافت و منزلت، باکعبه معظّمه برابری می کند و بانور هدایت و آزادگی، بر جای جای کشورهای اسلامی از شرق تا غرب، فضیلت و برتری یافته است.
البتّه اگر حائر با کعبه، پهلو زده و در شرافت، بر آن پیشی گرفته است، از این روست که حائر، بارگاهی صد در صد اسلامی و از پیرایه های جاهلیّت، مبرّاست و پرستش بت ها و حضور بت پرستان را در خود به یاد ندارد. علاوه بر این، با خونی که از خون پیامبر خداست، درآمیخته و ذرّه ذرّه آن با گوشتی عجین گشته که از گوشت آن حضرت است؛ چنان که حدیث وارده از طریق شیعه و سنّی، بر این مطلب صراحت دارد.
کربلا از آغاز اسلام در منابع تاریخ و حدیث، با نام های گوناگونی نظیر: کربلا، غاضریّه، نینوا، عمورا، ساحل فرات و رود فرات، مطرح شده است. همچنین با نام های ماریه، نواویس، طفّ، طفّ فرات، قتلگاه امام حسین(علیه السلام)، حائر، حیر و اسم های مختلف و فراوان دیگری جز اینها، نام گذاری گردیده است. ولی مهم ترین اسم، در میان همه این اسم ها از نظر شریعت اسلام، «حائر» است؛ به خاطر حرمت و قداستی که این واژه را دربرگرفته و نیز به واسطه اعمال و احکامی که در فقه و حدیث تا روزگار ما، بدان اختصاص یافته است و با اینکه این اسم، از چنین موقعیّت و اهمیّتی برخوردار است، از لحاظ لغوی و تاریخی و فقهی و روایی به طور همه جانبه، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

تفاوت های لغوی و تاریخی

بحث و بررسی موضوع حائر، در حقیقت گفت وگو از مقدّس ترین بقعه و بارگاه، در دین مبین اسلام است. همان جایی که در شرافت و منزلت، باکعبه معظّمه برابری می کند و بانور هدایت و آزادگی، بر جای جای کشورهای اسلامی از شرق تا غرب، فضیلت و برتری یافته است.

آنچه از ظاهر امر به دست می آید، این است که نام «حائر»، بعد از اینکه در آغاز نام گذاری، واضح و آشکار بوده، به تدریج از بابت پیدایش خود، دستخوش پیچیدگی و ابهام شده است. سپس این پیچیدگی و ابهام در معنی و موضوع حائر، پا به پای زمان، جلو آمده و این حقیقت با درآمیختن نام حائر با اسم «حَیْر» در چند قرن اخیر- که به قول اهل لغت و در اصل مخفّف حائر است- آشکارتر گردیده است.
این پیچیدگی در مورد نام حائر و نیز آمیختگی میان حائر و حیر که گاهی کاربردی مرادف حائر دارد و زمانی دیگر، در منابع ثاریخی و حدیثی، متفاوت با آن به کار می رود، منجر به اشتباه بسیار در کاربرد حائر و درک و فهم معنی آن شده و بسیاری از شخصیت های بزرگ دینی، مورخین و واژه شناسان را به تردید و دودلی افکنده است، به گونه ای که امروزه، تحلیل حائر و تفکیک مفهوم آن از حَیر، از دشوارترین کارها در این زمینه به شمار می رود؛ زیرا شکّ و تردیدهای بسیاری بر آن چیره شده است و به ویژه در چند قرن اخیر به جای افزایش تحلیل و تفکیک مفهوم حائر و حیر به نحو شایسته، به خاطر فاصله زمانی بیشتر با قرون آغازین، شکّ و تردید پیرامون آن شدّت یافته است.


منابع:
1. دانشنامه امام حسین علیه السلام
2. تاریخ کربلا
3. دانشنامه مکتب اهل بیت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.