تبیان، دستیار زندگی
معاون گردشگری کشور گفت: اگر تاکنون یارانه بسته سفر به تورهای گردشگری استان های کمتر شناخته شده آنطور که باید داده نشده به این دلیل است که فصل سفر برخی از استان ها نیمه دوم سال است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کم و کیف یارانه بسته سفر

معاون گردشگری کشور گفت: اگر تاکنون یارانه بسته سفر به تورهای گردشگری استان های کمتر شناخته شده آنطور که باید داده نشده به این دلیل است که فصل سفر برخی از استان ها نیمه دوم سال است.

بخش گردشگری تبیان
رحمانی موحد

مرتضی رحمانی موحد به خبرنگار مهر درباره اینکه برخی استان ها یارانه بسته سفر و برگزاری تورهای ارزان قیمت را اجرایی نکرده اند، گفت: مجری این کار باید دفاتر خدمات مسافرتی 7 استان کشور باشند، فصل سفر برخی از ا این استان ها در تابستان و برخی دیگر در نیمه دوم سال است. ما بودجه ای را فریز کرده ایم و استان ها باید دفاتر خدمات مسافرتی فعال را پیدا کرده و بسته سفر از آنها بگیرند تا آنها این بسته های سفر را در همکاری با آژانس های مسافرتی تهران بفروشند.
وی گفت: از سوی دیگر ما هم برای این بسته های سفر اگر به عنوان مثال 500 هزار تومان هزینه داشت 100 هزار تومان یارانه بسته سفر می دهیم تا آن تور به قیمت 400 هزار تومان فروخته شود اما این نوع قیمت ها بستگی به کیفیت و تعداد روزهای سفر دارد.
رحمانی موحد گفت: دفاتر خدمات مسافرتی در این باره توجیه شده اند که ما یارانه سفر را به آژانس ها می دهیم و در نهایت قیمت سفر به 7 استان کشور پایین تر می آید و این طرح را به 7 استان کمتر شناخته شده کشور شامل کرمان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کردستان ابلاغ کرده ایم. این تورها اکنون در کرمانشاه و لرستان اجرا شده است، برخی دیگر نیز در نیمه دوم سال شروع به فعالیت می کنند.


منبع : مهر