تبیان، دستیار زندگی
یخ 16 مهر 1307 هـ . ش به دنبال مخالفتهای مكرر شهید آیت الله سیدحسن مدرس با حكومت رضاخان , رئیس شهربانی رضاخان با تعداد زیادی از نیروهایی كه تحت اختیارش بودند به منزل شهید آیت الله مدرس هجوم بردند تا وی را دستگیر كنند. بین شه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویم تاریخ

16 مهر 1307 هـ . ش
به دنبال مخالفتهای مكرر شهید آیت الله سیدحسن مدرس با حكومت رضاخان , رئیس شهربانی رضاخان با تعداد زیادی از نیروهایی كه تحت اختیارش بودند به منزل شهید آیت الله مدرس هجوم بردند تا وی را دستگیر كنند. بین شهید مدرس و رئیس شهربانی درگیری ایجاد شد اما از آنجا كه نیروهای زیادی همراه رئیس شهربانی بود , آنها توانستند شهید مدرس را به سختی مضروب و مجروح كنند و سپس سوار اتومبیل كرده از تهران خارج نمایند. در همین هنگام كه شهید مدرس دستگیر شد , اعضای خانواده و اطرافیان وی را نیز دستگیر كردند. سرانجام شهید مدرس به خواف در جنوب شرقی خراسان تبعید شد و بعد از مدتی به كاشمر منتقل گردید و در شهر كاشمر بدست عوامل رضاخان مسموم شد و به شهادت رسید. مقبره شهید مدرس در كاشمر هم اكنون زیارتگاه عموم است .
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی