تبیان، دستیار زندگی
ست دبیرکل مجمع جهانى تقریب مذاهب ، از گفت وگوى فرهنگها به عنوان اسلحه نیرومندان یاد کرد. آیت الله "محمدعلى تسخیرى" روز سه شنبه در کنگره بزرگداشت "ابن زیدون " شاعر اندلسى در شهر کوردوباى اسپانیا ، گفت : "باید از زندان تن رها ش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفت و گوى فرهنگها اسلحه نیرومندان است

دبیرکل مجمع جهانى تقریب مذاهب ، از گفت وگوى فرهنگها به عنوان اسلحه نیرومندان یاد کرد.
آیت الله "محمدعلى تسخیرى" روز سه شنبه در کنگره بزرگداشت "ابن زیدون " شاعر اندلسى در شهر کوردوباى اسپانیا ، گفت : "باید از زندان تن رها شد و به جهان بیرون آمد. در جهان بیرون نیز از پل زبان استفاده کرد و در آن از گفت وگوى فرهنگها و تمدنها که اسلحه نیرومندان است ، بهره گرفت ".
وى تاکید کرد : در اسلام هیچ سندى براى مخالفت با گفت وگو یا اختلاف فکرى وجود ندارد بلکه در قرآن شرایط لطیف گفت وگو در همه اشکال آن مشخص شده است .
آیت الله تسخیرى دربخش دیگرى از سخنان خود، اظهارات برخى مستشرقان غربى را درباره اسلام نادرست خواند و اظهارداشت : در اسلام و شیعه بر بهره گیرى از میراث مسیحیت و دیگر ادیان ابراهیمى تاکید شده است .
منبع : ایرنا