تبیان، دستیار زندگی
ود آیت الله سیستانی بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر و حركت گسترده مردم در آن تأكید كردند. آیت الله سیستانی مرجع شیعی عراق تأكید كردند: انتخابات باید در سراسر مناطق عراق برگزار گردد و هیچ منطقه‌ای استثنا نگردد. وی تصر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتخابات باید در سراسر عراق برگزار شود

آیت الله سیستانی بر ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرر و حركت گسترده مردم در آن تأكید كردند.
آیت الله سیستانی مرجع شیعی عراق تأكید كردند: انتخابات باید در سراسر مناطق عراق برگزار گردد و هیچ منطقه‌ای استثنا نگردد. وی تصریح كرده است: باید زمینه و بستر مناسب جهت برگزاری انتخابات فراهم شود و تمامی و مسائل جهت انتخاباتی آزاد و سالم در سراسر عراق مهیا گردد و سلامت انتخابات نیز تضمین گردد.
سخنگوی رسمی دفتر آیت الله سیستانی نیز اعلام كرده است: آیت الله سیستانی همواره بر برگزاری انتخابات در زمان معین شده تأكید می‌كنند و به هیچ وجه تأخیر آن را جایز نمی‌دانند. وی گفت: نظر مرجعیت شیعه در نجف اینست كه هر عراقی باید رأی خود را اعلام كند و شركت در انتخابات، تكلیفی شرعی برای عراقی‌ها به شمار می‌آید.
سخنگوی دفتر آیت الله سیستانی اعلام كرد: آیت الله سیستانی معتقد است به تأخیر انداختن انتخابات‌، نقشه‌ای برای آشفته كردن كشور و وارد ساختن آن به بحران‌های جدید است كه مرجعیت بشدت نگران است.
منبع : روزنامه الزمان