• تعداد بازديد :
  • جمعه 1382/06/14
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 15 شهریور ماه 1382

« زهرا رهنورد» شیشه به روایت عشق را به خانه هنرمندان می برد

نمایشگاهی از آثار تجسمی – تركیب مواد – خانم زهرا رهنورد، با عنوان« شیشه به روایت عشق» در نگارخانه ی هنرمندان ایران برپا می شود.

به گزارش ایسنا، خانه ی هنرمندان ایران در آخرین نمایشگاه تابستانی خود، میزبان آثار زهرا رهنورد – هنرمند نقاش و رئیس دانشگاه الزهراء – خواهد بود.

" رهنورد " ،  آثار شیشه ای خود را 26 شهریور ماه پس از نمایشگاهی از نقاشی های سوررئال ِ " وارطان واهرامیان " ، به مدت یك هفته به نمایش می گذارد.

UserName