• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1395/07/25
  • تاريخ :

«راز سر به مهر» در سوره مهر

«راز سر به مهر» برگزیده سی و پنج سال داستان های ادبیات عاشورایی ایران است که به همت مرحوم حسین حداد گردآوری شده است.

بخش ادبیات تبیان
 
«راز سر به مهر» در سوره مهر

 در این کتاب 15 اثر از 24 نویسنده آورده شده است.داستان هایی از «حسن احمدی» با عنوان نگاه در نگاه پیرمرد، «میثاق امیر فجر» با عنوان سرباز، «قیصر امین پور» با عنوان شبیه،شبیه،شیبه، «اصغر استاد حسن معمار» با عنوان کشمکش، «محمود براتی خوانساری» با عنوان راز سر به مهر، «محمدرضا بایرامی» با عنوان قربانی، «سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)» با عنوان مهر خون، «زهرا راویان» با عنوان بهشت را زینت کنید، برایم قصه بگو و مهرآوه مقدس من، در این کتاب آورده شده است.

 همچنین داستان هایی از «نرگس ساعتی» با عنوان ساقه سبز نیاز، «سید محمد سادات اخوی» با عنوان قطره پنجم و قطره سیزدهم، «سید مهدی شجاعی» با عنوان کسی که آمدنی است، ضریح چشم های تو و دنیا پس از تو نباشد، «مجید شاه حسینی» با عنوان سقا ،«مریم صباغ زاده ایرانی» با عنوان تسبیح، «فریدون عموزاده خلیلی» با عنوان شمشیر کهنه، «داوود غفارزادگان» با عنوان روایت غلام عبیدالله زیاد و روایت یک کاتب گمنام و «حمید گروگان» با عنوان رندان تشنه لب و میقات عشق، بخش های دیگر این کتاب را تشکیل می دهند.

 قبل از آغاز هر داستان گردآورنده کتاب (حسین حداد) در مقدمه ای به معرفی نویسنده و ویژگی های خاص آن داستان و رابطه آن با واقعه عاشورا پرداخته است.

 نکته قابل توجه داستان «شبیه،شبیه،شبیه» از قیصر امین پور است که در میان اندک داستان های وی در خور توجه است؛ چرا که امتیاز مهم آن ظرفیتی است که قیصرامین پور در تلفیق داستانی امروزی با وقایع عاشورا از خود نشان داده است و از حیث نگاه، آن را در میان دیگر داستان های عاشورایی، شاخص کرده است.

 «راز سر به مهر» تولید مرکز آفرینش های ادبی است که از سوی انتشارات سوره مهر درشمارگان 2500 نسخه به چاپ دوم رسیده است.


منبع:حلقه وصل

 

UserName