تبیان، دستیار زندگی
ند  سید مقتدى صدر، روحانى شیعه عراقى، بر سیاسى نبودن دیدار خود از عربستان سعودى تأكید كرد و گفت: دولت عراق باید پیش نیازهاى بیرون راندن اشغال‌گران را فراهم كند. به گزارش تبیان به نقل از رسا، سید مقتدى صدر، روحانى ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت باید پیش نیازهاى بیرون راندن اشغالگران را فراهم كند

سید مقتدى صدر، روحانى شیعه عراقى، بر سیاسى نبودن دیدار خود از عربستان سعودى تأكید كرد و گفت: دولت عراق باید پیش نیازهاى بیرون راندن اشغال‌گران را فراهم كند.

به گزارش تبیان به نقل از رسا، سید مقتدى صدر، روحانى شیعه عراق در یك كنفرانس خبرى گفت: دیدار من از عربستان سعودى برای برپایى مناسك حج است و سیاسى نیست.
وی با مخاطب قرار دادن دولت عراق گفت: دولت باید پیش نیازهاى بیرون راندن اشغال‌گران را از عراق را فراهم كنند.
وى افزود: تأمین امنیت و استقلال كشور در گرو بیرون راندن اشغال‌گران از عراق است.
بر اساس گزارش خبرگزارى عربستان سعودى، گفته مى شود برخى رسانه‌ها سفر سید مقتدى صدر به عربستان و دیدار وى با پادشاه عربستان را سیاسى دانستند.