تبیان، دستیار زندگی

بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف

گیاهان از تصفیه کنندگان هوا و از عوامل مهم کاهش گرد و غبار به شمار می آیندو به این دلیل می توان آن ها را ریه های تنفسی شهر نامید، در این پروژه می خواهیم به مقایسه میزان اثرگذاری آلاینده های هوا بر روی گیاهان مختلف بپردازیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف

بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب dna گیاهان مختلف

نوع پروژه: عملی  - تحقیقاتی
درجه سختی: متوسط
زمینه: زیست شناسی
مقطع تحصیلی: دبیرستان
تعداد جلسات: 5 جلسه

شرح یک جمله ای:

گیاهان از تصفیه کنندگان هوا و از عوامل مهم کاهش گرد و غبار به شمار می آیندو به این دلیل می توان آن ها را ریه های تنفسی شهر نامید، در این پروژه می خواهیم به مقایسه میزان اثرگذاری آلاینده های هوا بر روی گیاهان مختلف بپردازیم.

 

بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب dna گیاهان مختلف

خلاصه پروژه:

در این پژوهش به مقایسه میزان اثرگذاری آلاینده های هوا بر روی گیاهان مختلف کار شده است. دانش آموزان در این پژوهش چهار گیاه خرفه، گل ناز، تره و جعفری به عنوان نمونه انتخاب و از هرکدام یک گلدان در دو محیط آلوده و پاک قرار داده شدند و طی چهار هفته تغییرات ظاهری گیاهان و تاثیرات آلودگی بر DNA آن ها بررسی و ثبت شد. در طی سه هفته بررسی گیاهان در دو محیط، اختلاف رشد طولی تره در دو محیط از سایر گیاهان بیشتر و اختلاف رشد طولی جعفری، کمترین مقدار را داشت؛ نکته قابل ذکر این است که گل ناز در این مقایسه با دیگر گیاهان بررسی نشده است و علت این امر آن است که گل ناز نه به صورت بذر که به صورت قلمه کاشته شده است و معیار سنجش آن بقای گیاه در طی این سه هفته بوده است.

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

منابع آلودگی هوا
عوامل تاثیر گذار در روند آلودگی هوا
اثرات آلودگی هوا بر روی گیاهان
اثرات آلودگی برروابط بین گونه‌ها
سلول گیاهی
مرگ سلول در گیاهان
شرح آزمایش

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف – جلسه اول
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف – جلسه دوم
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف – جلسه سوم
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف – جلسه چهارم
بررسی آلودگی هوای تهران بر میزان تخریب DNA گیاهان مختلف – جلسه پنجم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه و تنظیم: اعظم اژدری