تبیان، دستیار زندگی
ند  علامه سید محمد حسین فضل الله، رهبر شیعه هاى لبنان، فعالیتهاى هسته‌اى رژیم اسرائیل را محكوم كرد و گفت: نا امنى خاورمیانه به علت حضور رژیم اسرائیل است. به گزراش خبر نگار تبیان به نقل از رسا علامه سید محمد حسین ف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همه مسلمانان باید از فعالیت‌های مسالمت آمیز هسته‌ای ایران حمایت كنند

علامه سید محمد حسین فضل الله، رهبر شیعه هاى لبنان، فعالیتهاى هسته‌اى رژیم اسرائیل را محكوم كرد و گفت: نا امنى خاورمیانه به علت حضور رژیم اسرائیل است.

به گزراش خبر نگار تبیان به نقل از رسا علامه سید محمد حسین فضل الله، رهبر شیعیان لبنان،  گفت: نا امنى خاورمیانه از وجود و حضور رژیم اسرائیل است. وى افزود: حضور این رژیم در خاورمیانه خطرناكتر از تواناییها و فعالیتهاى هسته‌اى آن است.
رهبر شیعیان لبنان با اشاره به فعالیتهاى مسالمت آمیز هسته اى ایران گفت: ایران با صداى رسا بر مسالمت‌آمیز بودن فعالیتهاى خود در همه سازمانهاى بین‌المللى و نیز بر حضور ناظران بین‌المللى بى طرف تأكید دارد. وى افزود: همه مسلمانها باید از فعالیتهاى مسالمت آمیز هسته اى ایران حمایت كنند.