تبیان، دستیار زندگی
ول   انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب «پیش فرض‌های فلسفی در علم اصول» تألیف پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را منتشر كرد. به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، كتاب «پیش‌فرض‌های فلسفی در ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیش فرض‌های فلسفی در علم اصول


  انتشارات بوستان كتاب قم، كتاب «پیش فرض‌های فلسفی در علم اصول» تألیف پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را منتشر كرد.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، كتاب «پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول» را حجت‌الاسلام سید محمد انتظام برای طلاب، دانشجویان، پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه به رشته تحریر درآورده است و انتشارات بوستان كتاب آن را منتشر كرده است.
در میان دانش‌های سرویس‌دهنده به علم فقه، ویژگی دانش اصول، در برداشتن بیشترین حجم معلومات و قواعد مورد نیاز برای استنباط و ارایه نقش‌هایی متنوع و حساس جهت استنباط احكام الاهی است. درگیر بودن با زمینه‌های مختلف علم اصول را در تاریخ پرفراز و نشیب خود به دانشی وام گیرنده از دانش‌های دیگر بدل كرده است. یكی از میهمان‌های خوانده شده به این علم، قواعد و واژگان فلسفی است كه به تدریج با پای نهادن در عرصه‌های دانش اصولی به بخشی از ادبیات آن علم تبدیل شده‌ است. این كتاب در پی آن است تا با شناسایی و فهرست كردن موارد بهره‌گیری و وام‌گیری‌ها، گام اول را در مطالعه این مسأله بردارد.
نویسنده در این كتاب، قواعد اصولی را كه مبتنی بر قوانین فلسفی است، یك به یك ذكر كرده و پس از شرح و تعریف آن، ریشه فلسفی و موارد استناد آن را ذكر می‌كند.
كتاب پیش‌فرض‌های فلسفی در علم اصول در 376 صفحه و با شمارگان هزار و پانصد نسخه توسط انتشارات بوستان كتاب، وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده است.