تبیان، دستیار زندگی
اخیرا در موزه ایران باستان نمایشگاه فرهنگ و تمدن مانا آثار تمدنی این قوم را در معرض دید عموم قرار داده است . اقدامی قابل توجه و در خور تقدیر از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که می تواند ضمن شناساندن فرهنگ و هویت کهن قدیمی ایرانی ، علاقه مندان را بادست
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکس

اخیرا در موزه ایران باستان نمایشگاه فرهنگ و تمدن مانا آثار تمدنی این قوم را در معرض دید عموم قرار داده است . اقدامی قابل توجه و در خور تقدیر از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که می تواند ضمن شناساندن فرهنگ و هویت کهن قدیمی ایرانی ، علاقه مندان را بادستاوردهای تمدنی این قوم آشنا سازد.

علیرضا عابدینی-بخش گردشگری تبیان


 مانا یکی از حکومت های آغازین در زاگرس ، پیش از شکل گیری حکومت ماد است.در متون آشوری و اورارتویی سده 9 تا سده 6پیش از میلاد در باره این فرهنگ اطلاعاتی به ما رسیده است. قلمرو مانا به طور کلی شامل حدفاصل دو دریاچه ارومیه و زریبار بوده است ، که از طرف شمال به قلمرو اورارتو ختم می شد. کوه سهند و ارتفاعات «بزغوش داغ» ، مرز طبیعی اورارتو و مانا بود. از طرف غرب مانا با آشور همسایه بود ، که مرز آنها شامل کوههای سرحدی امروزی ایران و عراق است. در شرق دولت مانا با ایالت های ماد هم مرز بود و برای مرز جنوبی مانا نواری را از منطقه مریوان به دهگلان تا دره قزل اوزن پیشنهاد می کنند. 
نتایج بررسی ها و کاوش های باستان شناسی استان های کردستان و آذربایجان غربی در تکاب ( زندان سلیمان) ، سقز (زیویه ، چنگبار ، کول تاریکه ، قاپلانتو ، ملامچه ، کانی زیرین) ، بوکان ( قلایچی ، قلعه بردینه) ، مهاباد (برد کنته) ، نقده (حسنلو) ، سردشت (ربط) و... هسته فرهنگی مشخصی را نشان می دهد که در مدارک گوناگونی معرفی شده است.
1) معماری یادمانی ( قلایچی بوکان ، ربط سردشت ، زندان سلیمان تکاب)
2) تالارهای ستوندار(زیویه سقز ، قلایچی بوکان)
3) آجرهای لعابدار ( زیویه سقز، حسنلوی نقده ، قلایچی بوکان ، ربط سردشت)
4) سفال های لعابدار ( زیویه سقز، کول تاریکه ، قلایچی بوکان ، حسنلوی نقده ، ربط سردشت)
5) مدارک نوشتاری (قلایچی بوکان ، ربط سردشت)
6) عاج ( زیویه سقز، حسنلوی نقده )
7) سفال با نقش کنده ( زندان سلیمان تکاب ، زیویه سقز، کول تاریکه سقز، قالایچی بوکان ، حسنلوی نقده)
8) معماری صخره ای/ نظامی (قللعه بردینه بوکان ، برد کنته مهاباد)
ساختار اجتماعی مادها پادشاهی بوده است و سرزمین مانا شامل ایالت های مختلفی می شد ، که نام برخی از آنها در متون آمده است. سر انجام پادشاهی ماد پس از شکست آشور توانست مانا را به قلمرو خود الحاق کند. 
این نمایشگاه تا 28 آبان 1395 در محل موزه ایران باستان پذیرای بازدید علاقه مندان است.

گذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکسگذری بر نمایشگاه آثار تمدن قوم مانا + عکس